Det är vanligt att patienter känner obehag inför tandläkarbesöket. Ungefär en av fem vuxna upplever tandvårdsrädsla med någon form av oro och olust. Främst handlar det om rädsla för smärta och för att inte ha kontroll över situationen.

På 1960-talet uppgav över 60 procent av befolkningen i Sverige att de upplevde tandvårdsrädsla. Det har således skett en kraftig minskning, men för de personer som är drabbade kan denna rädsla innebära stora problem. Mestadels beror mångas tandvårdsrädsla på negativa erfarenheter från tandvården.

En stark tandläkarskräck kan medföra att man i det längsta undviker att uppsöka tandläkare. Detta förvärrar situationen och leder ofta till mycket omfattande behandlingsbehov och höga tandvårdskostnader. Problem med ökad smärta och sänkt livskvalitet uppstår då i regel också. Ungefär en fjärdedel av dem som har tandvårdsrädsla upplever denna som en svår sådan.

Vid behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi d.v.s. KBT förs samtal med en terapeut, under vilka man får lära sig hur rädsla påverkar på olika sätt. Man går även igenom hur denna rädsla och andra negativa upplevelser kan motarbetas med olika strategier. Därefter får man genomföra övningar, angående olika moment av tandbehandlingen, tillsammans med tandläkare tills det känns bättre.

Tandläkaren föreslår ibland en lugnande medicin före behandlingen. Detta för att dämpa ängslan eller oron vid tandbehandlingen. Vanligen ges medicinen i form av tabletter med det verksamma ämnet Diazepam eller som mixtur (flytande) med ämnet Midazolam. Läkemedlet kan också göra att patienten, helt eller delvis, glömmer eventuella obehag vid behandlingen.

Lustgas är en luktfri gas som sedan länge har använts inom (tand)vården. Lustgas har en lugnande effekt som kan lindra ångest och minska kväljningskänslor. Lustgasen i sig ersätter inte bedövningen som man kan få hos tandläkaren. Den påverkar dock hjärnan så att patienten slappnar av och att hen upplever mindre oro. Smärtan kan då indirekt uppfattas som mildare.

Hypnos kan i vissa fall vara ett alternativ till hjälp. Detta praktiseras av tandläkare som utbildat sig speciellt inom området. Själva hypnotiseringen sker innan ingreppet påbörjas. Patienten försätts i ett lugnt tillstånd där hen fortfarande registrerar vad som sker, men inte längre bryr sig om det. Tekniken lärs in allt eftersom, för att så småningom behärskas helt av patienten själv. Patienten kan då slutligen hantera sin fobi på egen hand.

Vid kraftig odontofobi kan narkos anses vara den enda lösningen. Under narkosen är patienten sövd till ett djup där hen inte känner någon smärta. Tandläkaren kan under narkosen utföra många typer av åtgärder, även mycket omfattande behandlingar. Narkosbehandlingar hos tandläkarmottagningar skall motsvara de som ges på sjukhus vid vanliga operationer. Narkosläkare/narkossköterska finns ständigt närvarande och övervakar hela behandlingsförloppet.

Om tandvårdsrädslan inte är av det allvarligaste slaget, kan det vara ett bra alternativ att gå till en tandläkare som använder laser istället för borr. Det kan kännas lugnande att inte behöva uppleva borrljud och vibrationer. Tandläkarlaser rör inte den friska tandvävnaden och det behövs sällan bedövningsmedel.

Mer information om Lisa Svenssons avhandling (odontologie doktor och ST-tandläkare på Sjukhustandvården/Oral medicin i Göteborg).

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)