Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet skriver i ett pressmeddelande att personer som opererats mot obesitas (fetma) har fått högre risk för karies än vad de hade innan ingreppet.

Efter en obesitasoperation kan många uppleva en allmänt sämre munhälsa. Detta enligt en avhandling vid Göteborgs universitet. Syftet med denna avhandling var att studera munhälsan hos personer före och efter behandling mot grav obesitas. Deltagarna hade ett BMI på 40 eller däröver, alternativt 35 eller mer tillsammans med annan sjuklighet, till exempel diabetes. Med behandling avsågs endera kirurgi eller medicinsk behandling.

I Sverige genomförs cirka 5 000 obesitasoperationer per år, och trenden ses som ökande. Den grupp om 118 personer med obesitas som man följer i avhandlingen uppvisar ett mönster där högre BMI är kopplat till högre kariesrisk enligt en stigande skala. Vid de högsta BMI-värdena kunde man se en dubblerad risk för karies, och mer sällan regelbunden tandvård.

Två år efter kirurgisk eller medicinsk behandling framträder en tydlig uppdelning mellan grupperna. De patienter som genomgått kirurgi hade då gått från genomsnittet 15,0 kariesskador på tandemaljens yta till 19,1. När man tittade på medicingruppen såg man att emaljskadorna tvärtom hade minskat.

I avhandlingen nämns ett annat exempel som gäller djupare kariesskador in i tandbenet. Två år efter behandling hade personerna i kirurgigruppen i snitt 6,4 sådana skador och i medicingruppen var det 4,9. Det genomsnittliga ingångsvärdet före behandling låg på 4,3 skador. Sambanden uppges vara statistiskt signifikanta även när hänsyn tas till faktorer som socioekonomi och andra medicinska tillstånd.

Individer som genomgått kirurgisk obesitasbehandling kan även uppleva en rad symtom från munnen och påverkan på den orala livskvaliteten. Vi såg att nästan varannan individ upplevde sämre munhälsa, säger Negin Taghat, disputerad på Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och tandläkare inom Folktandvården i Västra Götaland. Symtom kan exempelvis vara överkänsliga tänder och tuggproblem.

Negin Taghat säger även att det är av stor vikt att personalen är medveten om att munhälsan kan påverkas av både obesitas i sig och obesitasbehandling så att förebyggande insatser kan planeras. Hälso- och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal möter dessa patientgrupper i sitt dagliga arbete.

Till pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)