Regeringen har i dag lagt ut ett uppdrag på Socialstyrelsen och dess Nationella Vårdkompetensråd för att utveckla kompetensen i vården - både för befintlig personal och nyanställda. För detta avsätts 5 000 000 kr under 2023 och regeringen förvänts avsätta medel för detta även år 2024. Tandhälsoförbundet (Tf) uppmanar nu Nationella Vårdkompetensrådet att ta med tänderna och munhålan som viktiga delar i kompetensutvecklingen. 

Tf har länge arbetat för att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvården och att tandläkare och läkare ska arbeta ihop på ett annat sätt än i dag. För att tänderna som orsak till olika sjukdomar ska kunna uppmärksammas måste det dock till en ordentlig kompetensutveckling. Folk är i dag sjuka i åratal eller årtionden, blir invalidiserade eller till och med avlider för på grund av allvarliga infektioner eller inflammationer i tandköttet, tandrötterna eller i käkbenet. Anledningen är att munhålan i dag inte anses höra till kroppen. 

Allt mer forskning bekräftar upptäckten i början av 1900-talet om den stora betydelse infektioner och andra besvär i munhålan har för utveckling av kroniska sjukdomar. Även hjärtkärlproblem och cancer kopplas numera ihop med dålig tandhälsan. Ändå tar det ofta flera år eller tiotalsår innan vården upptäcker orsaker som finns i munhålan. Detta gör hälso- och sjukvården både ineffektiv och dyr. 

Nu har Socialstyrelsen och det Nationella vårdkompetensrådet chansen att lyfta in munhålan och tänderna i kompetensutvecklingen. Det handlar inte bara om att folk reagerar mot dentala material eller bakterier i tandköttet och tänderna. Det handlar kanske i ännu större utsträckning om inflammationer inuti käkbenet. 

Den tyska tandläkaren och forskaren Johann Lechner har mätt höga halter av cytokinen RANTES i inflammerat käkben som kan finnas runt implantat, infekterade tandrötter eller bara ligga i caviteten som blivit kvar efter en utdragen tand. Cancerforskare vet att cancerceller innehåller höga nivåer av denna cytokin, men i käkbenet är nivån ännu högre. Flera fall finns redovisade i forskningslitteraturen som visar att efter borttagning av inflammationer i käkbenet så har cytokinerna minskat och cancern har läkt ut. 

Att lyfta in tänderna i hälso- och sjukvården samtidigt som tandläkare, läkare och annan vårdpersonal kompetensutvecklas inom området skulle betyda mycket för enskilda personer lidanden, men skulle också minska vårdkostnaderna radikalt. Personalen skulle också snabbare kunna hitta orsaken till patientens besvär och därmed frigörs resurser för mer allvarliga hälsobesvär. 

Socialstyrelsen har stora möjligheter att agera i sitt nya uppdrag för att öka upptäckt av orsaker till sjukdomar och därmed korta vårdköerna och frigöra resurser dit de behövs. Tf har skrivit till Nationella vårdkompetensrådet och informerat om behovet av tänderna och munhålan blir del i den kompetensutveckling som rådet kommer att arbeta med. 

Till regeringens pressmeddelande
Till artikel från departementet om uppdraget att höja kompetensen i vården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)