Socialstyrelsen har kommit ut med nya riktlinjer för tandvården. De är uppbyggda på ett annat sätt än de senaste riktlinjerna som är från 2011. Betygligt mer förebyggande tandvård finns nu med. Tyvärr finns ingenting med om våra hjärtefrågor som val av dentala material där framför allt metaller kan ställa till problem hos känsliga individer. Något val mellan att rotfylla eller ta bort tanden berörs inte heller och förstås ingenting om säker amalgamsanering.

Socialstyrelsens riktlinjer är intressanta på det sättet att man nu satsar mer på förebyggande åtgärder och redovisar vilka sådana som anses angelägna. Det är positivt samtidgt som de flesta råd, enligt Socialstyrelsen, saknar tillräckligt vetenskapligt underlag och därför har ingen evidensbedömning kunnat göras.Det gäller även merparten av övriga råd som handlar om tandläkarens behandling av karies, rotinfektioner, trångställda tänder med mera. 

Då evidens mestadels saknas har Socialstyrelsens expertgrupper gjort egna bedömnigar utifrån sina personliga erfarenheter och i vissa fall har enkäter till andra tandläkare skickats ut. Inte vid något tillfälle har Tandhälsoförbundet (Tf) tillfrågats.

Våra hjärtefrågor finns inte alls med ens som alternativ i förslagen. Inga råd finns gällande säker amalgamsanering inte heller finns information om val mellan implantat av titan eller zirkonia respektive att ta bort en tand med rotinfektion eller att rotfylla den. Inte ens om rotfyllningen misslyckas finns extraktion med som alternativ. Kommer någon svensk tandläkare i framtiden våga byta fyllningar eller ta bort rotfyllda tänder?

Ingen diskussion förs om dentala material och inga råd ges angående patienter som är känsliga för olika komponenter i material. Inte ens risker med flera olika metaller tas upp i riktlinjerna. Trots mängder av råd om periimplantit sägs ingenting om att patienten eventuellt kan vara känslig för metallen titan. Zirkoniaimplantat ger exempelvis sällan periimplantat, vilket tandläkare som sätter in sådana känner väl till. 

Märkligt är att Socialstyrelsen vågat ge så detaljerade råd när så lite inom området har vetenskapligt stöd, vilket tydligt framgår om man läser råden. Så gott som ingenting i tandvården är evidensbaserat. 

Till Socialstyrelsens pressmeddelande där länkar till riktlinjerna finns liksom hur bedömningarna gjorts

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)