IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kommit med en ny rapport som visar att tandkläkare brister i sin yrkesutövning då de sätter kronor, broar och implantat utan att först behandla karies och tandlossningssjukdomar. Även försenad diagnostisk och brister i tandläkarnas journalföring har redovisats i den IVO:s tillsyn under under 2018. Förbättringspotentialen är således stor. 

IVO berättar i rapporten över 2018 års tillsyn att kritik riktades till hälften av de klagomålsärenden som behandlades. Kritiken gällde framför allt brister i vård, behandling, diagnostisering och journalföring.

Problem med journalföringen riktas bland annat mot att uppgifter saknas om varför patienten sökt vård, sjukdomshistorian, utskrivna läkemedel, tandhälsostatus, behandlingsplaner, rot- och antibiotikabehandlingar liksom samtycket till olika behandlingar. 

Problem i journalföringen gäller främst avsaknad av uppgifter som t ex blödningsrisk, uppgifter om allergier etc. Båda dessa exempel kan leda till livshotande situationer. Avsaknad av uppgifter i journalen har också betydelse om vårdsskada uppstår och försäkringsbolag och IVO ska utreda ärendet.

Tillsynen har uppmärksammat att patienter med obehandlad karies eller tandlossning fått kronor, broar och implantat ovanpå kariesangrepp eller trots att tandlossning pågår. Det är allvarligt liksom risken att obehandlad karies och tandlossning kan leda till stoar skador i munnen med smärta, infektioner och förlorade tänder som följd. 

Lite statistik

 • Knappt fyra miljoner vuxna patienter gjorde uppåt tio miljoner tandvårdsbesök 2018.
 • 58 procent av de vuxna patienterna besökte privattandvården och 42 procent folktandvården.
 • Det fanns cirka 1 650 privata vårdgivare 2018. Runt 650 av dem hade fler än en mottagning.
« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

 • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Patientens rättigheter som konsument stärks.
 • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
 • Tandvården ska bli helt metallfri.
 • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
 • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
 • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
 • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)