Ett svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit finns. I en nyligen presenterad rapport konstateras att äldre personer har fler kvarvarande tänder än tidigare och följdaktligen också mer behov av tandvård. Samtidigt minskar kariesangreppen hos de som är yngre och fler 19-åringar är nu helt kariesfria och även i gruppen 35-65 år minskar karies och antal fyllningar. Det känns som en bra utveckling av tandhälsan. 

Det så kallade SKaPa-registret omfattar en stor del av den svenska befolkningen. Dock rapporterar inte alla privata tandläkare dit. Det som rapporteras in är främst förekomst av karies och parodontit. 2021 års rapport redovisar utvecklingen med jämförelse av 2011 års tandstatus bland befolkningen. 

Av rapporten framgår att män får fler fyllningar än kvinnor, men att kariesförekomsten ändå minskar och mest i de yngre grupperna. Bland 19-åringar finns högre andel som helt saknar tandlagningar än 2011 och det är positivt. Att äldre personer i större utsträckning än tidigare har kvar sina tänder innebär ett ökat tandvårdsbehov för dem. 

Parodontit (tandlossning) ökar tyvärr och alltfler behandlas i dag för parodontit. Dock har andelen som måste ta bort tänder på grund av tandlossning minskat. Av rapporten framgår också att periimplantit (infektioner runt implantat) ökar med stigande ålder och risken för periimplantatit är större hos gruppen som innan implantatet sattes in hade parodontit.

Anledningen är sannolikt att de redan har bakterier i munhålan som kan sätta sig runt implantaten. Det Tf kan konstatera är också att det främst är titanimplantat som ger periimplantit, men någon statistik över vilken sorts implantat som används finns inte eller i alla fall tas ingen sådan statistik ut från kvalitetsregistret. 

Läs mer i SKaPas egen sammanfattande rapport. Se länken nedan.
Till SKaPa:s registerstudie

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)