Patientnära vård och brukarmedverkan i styrningen av vården har diskuterats under längre tid och det finns politiska beslut som visar på en vilja att få med patienter och brukar på ett annat sätt än tidigare. Utvecklingen har dock inte gått särskilt snabbt och vad Tandhälsoförbundet kan se är sällan tandvården med i de samarbeten som sker. Vårdanalys har undersökt brukarmedverkan i regionerna och ger flera förbättringsförslag.

Vårdanalys har alltså granskat regionernas patientmedverkan liksom vad funktionsrättsorganisationerna själva tycker. Myndigheten kommer fram till att patientmedverkan har stor potential att skapa mervärde i vården och ett mer personcentrerat hälso- och sjukvårdsystem. Även tandvården inkluderas, men vad vi förstår ställs ofta tandvården utanför i dessa samarbeten. 

Patientföreträdares synpunkter bör få större plats i organiseringen av hälso- och sjukvården, enligt utredningen. Det kan leda till bättre arbetssätt och rutiner, skapa patientfokus och öka resurseffektiviteten. Samtidigt konstaterar utredningen att patientföreträdarna inte alltid utnyttjas på rätt sätt och vissa regioner anser till och med att samarbete med brukare och patienter kostar tid och pengar istället för att skapa mervärde.

Utredningen anser att brukarorganisationerna behöver vara mer aktiva för att skapa bättre samarbetsklimat. Därtill efterlyses en nationell samordning och en statlig strategi för att förbättra patientmedverkan. I den skulle t.ex. kunna ingå en nationell plattform för patient- och brukarmedverkan för att underlätta regionernas samarbete. 

Läs rapporten här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)