Forskare vid Lunds universitet håller på att utveckla en ny behandlingsstrategi för bakterieorsakad infektion och sepsis. De har, i en studie, visat hur det är möjligt att oskadliggöra giftiga ämnen från bakterier.

Det är kroppsegna peptider som forskarna fokuserar på, det vill säga små proteinfragment som har förmåga att både döda bakterier och neutralisera de bakterietoxiner som frisätts under en infektion.

Peptiderna visar sig även vara till stor nytta vid hanteringen av den skadliga inflammationsreaktion som uppstår i kroppen till följd av infektionen. Det är en viktig funktion eftersom det kan det leda till sepsis om inte infektionen och inflammationen begränsas.

En peptidbaserad behandling har skapats genom att forskarna har genomfört lyckade försök att efterlikna den naturliga strukturen hos peptider från proteinet trombin. Behandlingen blockerar en receptor som spelar en nyckelroll i att upptäckta bakteriella ämnen och som driver på immunresponsen. Responsen är viktig för att infektionen skall kunna bekämpas. Dock kan denna, om den överaktiveras, orsaka sepsis. Utöver detta blockerar strukturen, som forskarna designat, även toxiner som släpps ut från bakterier och reglerar på så vis inflammationen. Målet är att driva projektet vidare och slutligen utveckla ett läkemedel.

Sepsis (blodförgiftning) är ett livshotande tillstånd som uppstår i de fall då kroppens immunsystem överreagerar på en infektion, oftast orsakad av bakterier. Det leder till en kraftig inflammatorisk reaktion, alltså en överreaktion som kan ge akut lungskada och organsvikt. I värsta fall kan detta leda till döden.

I Sverige insjuknar runt 70 000 personer i sepsis årligen. I cirka 10 till 20 procent av fallen blir tillståndet kritiskt och kan dessvärre leda till döden.

Sepsis orsakas i nio av tio fall av bakterier, men det kan även orsakas av såväl virus- som svampinfektioner. Sepsis är så illa, att av dem som överlever den akuta sjukdomen avlider en tredjedel inom ett år av följdkomplikationer.

Till artikeln på forskning.se
Till den vetenskapliga artikeln på Nature Communications

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)