Nu har myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerat en ny plan över vilka frågor som ska behandlas under kommande period. Positivt är att tandvården finns med i analyserna. Det fattas frågeställningar inom flera områden, men tandvården finns ändå där tydligt markerad. Så är det inte alltid och tyvärr är det vanligt att tandvården inte alls finns med när man analyserar hälso- och sjukvården. 

Myndighetens arbete kommer att pågå under hösten och därför är det angeläget att komma med förslag under denna tid om hur tandvården kan bli mer jämlik,  vilka styrsystem som behövs och vilken kompetensförsörjning som är angelägen för att tandvård ska kunna bedrivas ur ett patient- och brukarperspektiv.

Ett regeringsuppdrag ska också redovisas som handlar om kartläggning av  medicintekniska produkter och förskrivning av icke-medicintekniska produkter. Inom detta område kommer förstås dentala material i form av fyllningsmaterial, kronor, broar, proteser med mera in. Dock är det oklart om myndigheten räknar in tandvården i detta uppdrag. 

Tandhälsoförbundet (Tf) kan konstatera att det är mycket positivt att tandvården kommer med i analysarbetet. Några frågor som vi anser angelägna ur patient- och brukarperspektiv är den allt mer omfattande användningen av metaller i tandvården som gör att fler än tidigare drabbas av oral galvanism. Tyvärr förstår inte alltid tandläkare och läkare dessa problem och har i dag inte mätmetoder för att kontrollera detta. 

Den orala galvanismen uppstår om man har flera olika metaller i kroppen och enligt samtal till Tf uppstår sådana spänningar ofta i samband med att titanimplantat sätts in. Även då metallbunden keramik används kan oral galvanism uppstå.

I samband med den frigörs metalljoner och hos vissa personer leder det så småningom till förgiftning av ett eller flera organ. Denna form av kronisk förgiftning är dåligt känd i den medicinska världen och kompetensutveckling behövs liksom godkända mätmetoder för exempelvis kvicksilver- eller titanförgiftning. 

Den av myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade analysplanen bådar gott och förhoppningsvis kommer både oral galvanism och kronisk förgiftning att tas upp i samband med förslag till kompetensutveckling. Tf kan också se behov av att tandläkare bättre redovisar olika alternativ till ersättning av extraherade tänder. I dag föreslås främst implantat, vilket är mycket dyrt för personer med låg eller ingen inkomst. 

Skriv gärna till myndigheten och berätta om vad du upplever som ojämlikt i tandvården, vilka kunskaper tandläkare behöver för att kunna hjälpa dig som patient på än bättre sätt än i dag samt hur du tycker att tandvården ska bli mer långsiktigt hållbar. E-post registrator@vardanalys.se. Adress: Box 6070, 102 31 Stockholm

Länken nedan leder till analysplanen
Till analysplanen
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)