Tandhälsoförbundet har länge jobbat för att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. I senaste valrörelsen kom frågan upp och flera partier lovade en sådan reform. Nu har äntligen regeringen beslutat att utreda frågan. Det är förstås en seger för Tf, men det behövs mer fotarbete för att få en reform värd namnet på plats. Ett första steg är dock taget.

Uppdraget är att analysera och lämna förslag till ett nytt högkostnadsskydd i tandvården som mer liknar det i hälso- och sjukvården. Ett tilläggsdirektiv har getts till den redan pågående utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn (S 2022:12). Utredningen ska prioritera äldre med dålig munhälsa.

Under valrörelsen lyftes frågan tack vare Tf:s idoga arbete och samtliga partier utom moderaterna ansåg att en sådan tandvårdsreform åtminstone på sikt behöver genomföras. I Tidöavtalet gjordes en överenskommelse om att tillsätta en utredning. Den politiska processen har gått långsamt, men nu är alltså utredningen tillsatt.

Förutom Tf har Funktionsrätt Sverige och pensionärsorganisationerna lobbat i riksdagen för att reformera tandvården i syfte att ge tandvårdspatienterna minskade kostnader. Tillsammans kommer vi att fortsätta det arbetet. Det ska helt enkelt inte kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. 

Regeringen skriver i sina direktiv om tilläggsuppdraget att kunskaperna om munhälsans betydelse för sjukdomars uppkomst har ökat. Det innebär att även regeringskansliet inser att en bra munhälsa kan minska kostnaderna inom sjukvården. 

Viktigt är nu att en hälsokostnadsutredning genomförs för att redovisa kostnadsminskningar inom tandvården och sjukvården om människor har råd att gå till tandläkaren på ett tidigt stadium. Det skulle då göra att folk lagar tänderna innan allvarliga problem uppstår och dessutom kan behålla dem en längre del av livet. Därmed minskar tandvårdens kostnader och det behövs färre tandläkare. 

Dessutom kan det vara så att sjukdomar som lunginflammation hos äldre. diabetes, hjärtinfarkter och många kronsiska sjukdomar minskar om folk förbättrar munhälsan. Då kan även sjukvårdens kostnader minska. En hälsokostnadsutredning kan visa att en tandvårdsreform bidrar till kostnadsminskningar både i tandvården och i sjukvården. Reformen blir i så fall lönsam på relativt kort sikt. 

Till regeringens pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)