Hälften av patienterna hade mild smärta eller obehag av sina rotfyllda tänder vid uppföljning ett till tre år efter behandlingen. Trots det var 87 procent nöjda med att de fått behålla tanden. Erfarenheten från Tandhälsoförbundet (Tf)  är att rotfyllda tänder är bemängda med bakterier och hela tiden triggar immunförsvaret. Förr eller senare får folk problem av sina rotfyllda tänder. 

I Sverige rotfylls cirka 250 000 tänder varje år. En del har en rotfylld tand medan andra har flera. Kronisk trötthet, värk med mera kan minska efter borttagning av rotfyllda tänder, enligt Tf:s erfarenhet. 

I en doktorsavhandling har tandläkare Emma Wigsten redovisat olika aspekter av rotbehandlingar utförda vid Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Hon konstaterar att rotfyllning av kindtänder är svårt och av studierna framgår att hälften av de tänder som ingick i studien togs bort. 243 personer ingick i studien och de följdes under ett till tre år. 

Hälften av de studerade patienterna uppgav att de kände mild smärta och obehag från sin rotfyllda tand under uppföljningstiden. Trots det var ändå 87 procent nöjda med att de fått behålla en tand. I en annan studie ansågs livskvaliteten förbättras hos dem som rotfyllt tanden jämfört med de som tagit bort den. Frågan är dock om patienterna informerats korrekt.

Slutsatser av denna forskning är svåra att dra. Har man smärta och obehag efter att en tand dragits ut är det ofta frågan om infektioner och tandläkaren skulle behöva titta närmare på tanden. När immunförsvaret försämras när man blir äldre kan de rotfyllda tänderna börja ställa till problem. Infektioner inuti käkbenet är inte ovanligt om man har eller har haft rotfyllda tänder under en längre period. 

Det viktiga är att patienter får korrekt information. När det gäller att rotfylla eller ta bort en tand bör tandläkaren upplysa om att en rotfylld tand alltid innehåller bakterier och speciellt i dentinkanalerna. Dessa producerar gifter som läcker ut i kroppen och ytterligare belastar immunförsvaret.

Västentligt är också att tanden tas bort på rätt sätt och att käkbenet rensas. Tf anser att tandläkaren ska använda ozon för att ta bort bakterier i käkbenet och lägga ett membran av patientens eget blod (PRF) i hålet efter tanden. Det senare förbättrar läkningen. 

Till doktorsavhandlingen
Till information på Dental24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)