Nobelpriset i kemi gick i år till den så kallade gensaxen som är ett precisionsverktyg för att ändra delar av arvsmassan. Diskussionerna handlar främst om att bota cancer och ärftliga sjukdomar. Men den skulle också kunna användas för att förbättra möjligheten till avgiftning av kroppen. 

Gensaxen (CRISPR/Cas9) gör att forskare kan förändra arvsmassan i djur, växter och mikroorganismer. Tekniken innebär en revolution och kommer att bidrar till nya cancerterapier, bota ärftliga sjukdomar och mycket mer.

Det är de två kvinnliga forskarna Emanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Tyst forskare med hög precisionkland och Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, USA som får dela på priset. De har visat att det går att styra gensaxen så at den klipper av vilken DNA molekyl som helst på ett förutbestämt ställe. Där klippet ligger kan man sedan lägga in en ny kod.

De upptäckte att bakterien (Streptococcus pyogenes) i sitt uråldriga immunförsvar tillverkade en tidigare okänd molekyl som kunde oskadliggöra virus genom att klippa söndera deras DNA. Upptäckten publicerades 2011 och därefter har utvecklingen gått fort för att använda gensaxen i mer praktiskt inriktad forskning för att behandla olika sjukdomar. 

Det skulle vara fullt möjligt att klippa ut felaktiga gener i exempelvis MTHFR-genen och ersätta dem med mer funktionella sådana. Det skulle med stor sannolikthet kunna hjälpa många med dålig avgiftning genom att öka utsöndringen av tungmetaller. 

Använding av gensaxen är också skrämmande eftersom forskare kan manipulera även andra gener och kanske kan skapa aggressivitet eller andra beteendeförändringar. Därför måste användning av gensaxen omgärdas av många restriktioner och etisk prövning.

Mer information i forskning.se
Till artikel i Aftonbladet
Information på Wikipedia

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu