ALS är en obotlig sjukdom, som bland annat Börje Salming led av. Nu har nio miljoner kronor samlats in till forskning om ALS och det är bra. Tandhälsoförbundet hoppas att del av dessa medel ska gå till att undersöka gifters påverkan och vilken roll inflammationer i käkbenet kan spela. Fallrapporter visar att metaller och inflammationer kan vara riskfaktorer. 

Flera fallrapporter finns som visar att en del personer kan bli av med sina ALS-symtom genom att ta bort amalgamfyllningar och andra gifter som kroppen utsätts för och andra har förbättrat hälsan genom att ta bort inflammationer i käkbenet. Det finns därför anledning att närmare undersöka dessa faktorer i ALS-forskningen. Tf:s erfarenhet är dock att tänderna som orsak ofta glöms bort.

Forskare vid Karolinska institutet menar att metaller kan vara en riskfaktor vid ALS samtidigt som alkohol kan minska risken. Det stämmer till viss del med kvicksilverförgiftning och den erfarenhet Tf har när det gäller amalgamskadade. Vissa belägg finns också att selen kan ha skyddande effekt mot ALS, vilket också kan tyda på koppling till metaller. 

Den tyske läkaren Joachim Mutter har redovisat flera fallrapporter där ALS-patienter tillfrisknat och det handlar mycket om gifter. Tandläkaren och forskaren Johann Lechner menar att viss andel ALS kan bero på inflammationer i käkbenet med hög andel RANTES som påverkar immunförsvaret. Sannolikt finns många olika orsaker till ALS. 

Enligt forskarna är merparten av orsakerna till ALS ännu okända. Omkring 10-20 procent anses genetiskt betingat. Flera olika gener och genmutationer är involverade. En av generna som kopplas till ALS är C9ORF72, men alla som bär genen får inte ALS.  

Genen SOD1 kan ge problem för omkring fem procent av dem som har ALS. I normala fall bildar genen enzymet superoxiddismutas 1, som bland annat agerar som en antioxidant och sönderdelar syreradikaler av koppar och zink. Fel i SOD1 genen orsakar bildning av ett skadligt protein som kan bryta ner motorneuronerna och därmed se till att musklerna dör. Många med ALS dör genom att andningsmuskulaturen förstörs. 

Till information om ALS vid Karolinska institutet
Till Youtube-information om ALS och RANTES (tyska)
Till artikel om SOD1 och ALS Umeå universitet
Länk till Wikipedia om SOD1 (engelska)
Till artikel i Tf-bladet om fallrapporter från den tyske läkaren Joachim Mutter och ALS
Till artikel i Expressen om ökad risk för ALS i dansk by med hög andel föroreningar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)