En ingrediens som finns i nästan alla tandkrämer är natriumlaurylsulfat, SLS, en typ av tvål med potentiellt skadliga eller irriterande effekter. Som andra tvålar löser den fetter och ökar genomsläppligheten i slemhinnor.

Natriumlaurylsulfat, SLS, finns i de flesta *tandkrämer*i upp till 2 % koncentration, något som kan irritera cellerna i slemhinnan och öka upptaget av ämnen som kan stimulera inflammatoriska immunceller.

I en norsk studie undersöktes effekten av 2, 4 och 8 % SLS på munslemhinnan hos möss och jämfördes med effekten av en känd allergen, oxazolone. Alla koncentrationerna av SLS orsakade nekros, celldöd, efter några timmars fördröjning och en ansamling av inflammatoriska immunceller, neutrofiler och efter 24 timmar mononukleära celler. De högre doserna av SLS gav kraftigare effekt. Allergenen oxazolone gav ingen ansamling av immunceller, men däremot förhöjda nivåer av inflammatoriska signaler, IL-2 och IFN-gamma både vid appliceringsstället och i närliggande lymfknutor. Även SLS gav en kortvarig reaktion i lymfknutorna, men inte alls lika stark som med oxalozone.

Även hudreaktioner mot SLS har observerats och vid samtidig applicering av SLS och allergen på huden, sker en reaktion mot allergenet vid lägre koncentrationer, antingen genom en additiv irritationseffekt eller genom ökad genomsläpplighet i huden. Ytterligare en studie visade att SLS, applicerat på underarmen, orsakade en inflammatorisk reaktion med ökad blodgenomströmning. Även nedsvalt SLS irriterar tarmslemhinnan och orsakar ökad genomsläpplighet.

En tidigare svensk studie undersökte effekten av applicering av SLS tillsammans med kopparsulfat, tennklorid eller kvicksilverklorid under 1 minut på munslemhinnan hos råttor. SLS sänkte nivån för en inflammatorisk reaktion för kvicksilver och tenn, men inte för koppar.

Tandkrämer utan SLS (och fluor) finns att köpa i hälsokosthandeln.

Till artikeln
Hudreaktion
Lokal inflammation
Tarminflammation
Upptag av kvicksilver

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)