Har man för lite vitaminer, mineraler och aminosyror kan det påverka sköldkörteln till att producera för lite hormoner eller för mycket. Näringsstatusen har alltså stor betydelse för sköldkörtelns funktion. Näringsterapeuter kan ofta hjälpa till att undersöka eventuella näringsobalanser.

Näringsstatus kopplas i en ny studie till försämrad funktion av sköldkörteln. Det handlar om flera vitaminer, mineraler och aminosyror som påverkar hormonnivåerna. 

I studien ingick 387 friska frivilliga personer och forskarna mätte flera olika näringsämnen och jämförde med produktionen av sköldkörtelhormoner. Flera B-vitaminer visade sig vara viktiga för sköldkörtelns funktion och det gällde särskilt folsyra, men även vitamin B1 och B12.  D-vitamin hade också betydelse för sköldkörtelns funktion. Alltför höga halter A-vitamin visade sig hämma produktionen av TSH.

Bland mineralerna var det viktigt att få i sig tillräckliga mängder järn, kalcium, selen och zink. Det senare hjälper bland annat till att konvertera T4 till T3 och T3 hormonet har vissa personer brist på. Kanske handlar det då främst om zinkbrist. 

Viktiga aminosyror var bland annat valin och leucin som sedan tidigare är kända för att finnas i låga halter hos dem med sköldkörtelproblem. Aspargin nämndes särskilt som en viktig byggsten för att bilda TSH. Det finns alltså anledning att se över kroppens näringsstatus om man har problem med sköldkörteln. En näringsterapeut kan ofta hjälpa till. 

Se mer här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)