Nyligen varnades i media för risken att inandas solskyddsspray innehållande nano-titandioxid. Orsaken var risken för inflammation och lungskador.

Titandioxid i nano-form används i solskyddsmedel då ämnet ligger ytligt på huden och förflyttar de fria-radikalreaktioner som annars UV-ljus skulle åstadkomma i djupare hudskikt till hudytan, där celler som snart faller bort tar emot skadan. Titandioxid i tunna, genomskinliga skikt används på bilrutor och fönster för att genom fri-radikalbildning oxidera och bryta ner organiska ämnen som fastnat på rutorna.

Det som inte sades i media var att titandioxid i nanostorlek (mindre än 100 nanometer) finns i en lång rad produkter: livsmedel, mediciner, tandkräm med mera, och har skadliga effekter om man får in det i kroppen och att det är lika befogat att varna för nano-titandioxid i alla användningsområden.

I en studie från universitetet i Arizona har forskare undersökt effekterna av titandioxid på tarmslemhinnans mikrovilli, det som ofta kallas tarmludd, en tät matta av utskott som starkt ökar ytan i tunntarmen som är tillgänglig för upptag av födoämnen.

Celler från tunntarm odlades tills de bildade en tät matta med celler, en standardmetod för att undersöka effekter på tarmslemhinna. Cellerna exponerades sedan för dels titandioxid som används för födoämnen (E171) eller titandioxid som extraherats från ytan av tuggummin. Båda innehöll cirka 25 % partiklar i nanostorlek. Använda koncentrationer varierade från 0,35 till 35 mikrogram/ml odlingslösning. Större partiklar sedimenterade på tarmcellerna och därför undersöktes även effekterna när odlingen var upp-och-nervänd då nanopartiklarna kvarblev i kolloidal lösning och större partiklar lämnade cellerna.

Obehandlade tarmceller hade i genomsnitt 47 mikrovilli/kvadrat-mikrometer och antalet sjönk till 12,5 med ökande koncentrationer av titandioxid, från 0,35 till 35 mikrogram/ml. Partier av ytan innehöll mikrovilli som inte längre stod upprätt och många hade en blåsa i toppen, något som tyder på en försvagning av cellmembranet. Borttagande av sedimenterade större partiklar påverkade inte effekten.

Elektronmikroskopisk undersökning visade att titandioxid-partiklar togs upp av mikrovilli och forskarna misstänker att detta orsakade en nedbrytning av aktin-filament. Buntar av aktin utgör ett slags cellskelett som upprätthåller formen på mikrovilli. Normalt förnyas aktinet hela tiden genom att byggstenar tillförs i den yttersta ändan och misstanken är att det är denna process som störs av titandioxiden. En annan möjlighet som förs fram är att titandioxiden stör bildningen av slem som täcker ytan och som normalt förnyas på 4-5 dagar, något som skulle göra mikrovilli mer känsliga för påverkan. En möjlighet, som forskarna inte har med, är att skadorna åstadkoms genom bildning av fria radikaler, något som nano-titandioxid har visats orsaka i andra sammanhang.

Endast 0,35 mikrogram/ml titandioxid behövdes för att minska antalet mikrovilli till hälften och resultaten är relevanta för mänsklig exponering. Förstörelse av mikrovilli leder till sämre upptag av näringsämnen och vi är alla utsatta för ämnen, till exempel tungmetaller, som kan addera till den skadliga effekten. Det finns goda skäl till att undvika titandioxid så långt det går.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)