Vid muntorrhet ökar risken för karies och frätskador på tänderna. Muntorrhet förekommer i alla åldersgrupper, men det är fortfarande vanligare att tandvårdspersonalen frågar äldre patienter om detta problem, visar en ny studie.

Ungefär 20 procent av befolkningen har muntorrhet. Den allra vanligaste orsaken till detta är att man får det som biverkning av ett läkemedel. Även personer med Sjögrens syndrom eller de som strålbehandlats för huvud-halscancer är drabbade.

– Muntorrhet är generellt vanligare bland kvinnor och äldre. Men i en nyligen publicerad studie syns en ökning bland unga vuxna, vilket man misstänker kan kopplas till ökad medicinering med till exempel antidepressiva läkemedel, uppger Amela Fisic, doktorand vid Malmö universitet.

I en ny enkätstudie undersöktes hur tandvårdspersonal inom allmäntandvården tar hand om patienter med muntorrhet. Tandläkare och tandhygienister, i fem regioner i Sverige, har bland annat fått svara på hur ofta de träffar muntorra patienter, vilka åldersgrupper som tillfrågas samt vilka rekommendationer de ger.

Deltagarna i studien var väl medvetna om salivens funktioner, orsaker till muntorrhet och dess komplikationer. Förvånande var dock att tandvårdspersonalen inte frågade yngre patienter om muntorrhet i lika hög utsträckning som man tillfrågade äldre.

Ökad risk för karies, frätskador och dålig andedräkt kan bli följderna av muntorrhet. Det finns inget botemedel mot muntorrhet, men man kan minska besvären med exempelvis saliversättningsprodukter eller salivstimulerande produkter som tabletter och tuggummi. Det finns även fluoridfria alternativ.

Det finns över 500 mediciner som kan ge muntorrhet. Ur ett patientperspektiv är det viktigt att man informerar om komplikationerna som kan uppstå och om hur besvären kan lindras, inte minst bland yngre patienter.

Enkätstudien i fråga utgör den första delen i Amela Fisics doktorandprojekt. I delstudie nummer två gör hon en fördjupning med kvalitativa frågor om bland annat vilken roll som tandläkare inklusive tandhygienister har i omhändertagandet av patienter med muntorrhet samt hur själva omhändertagandet går till. I den tredje och sista delstudien, som är en klinisk studie, kommer hon att mäta respektive jämföra salivsekretion och salivsammansättning mot patientens upplevda muntorrhet.

– Även om den här första studien har ett relativt litet underlag är det den enda i sitt slag i Sverige. Jag hoppas att den kan bidra till att man tittar närmare på riktlinjer i bemötandet av den här patientgruppen i tandvården, då det är något som saknas idag, säger Amela Fisic.

Malmö Universitet skriver att syftet med studien är att beskriva och jämföra medvetenhet bland personal inom allmäntandvården. En digital enkät besvarades av 241 tandläkare och 257 tandhygienister i fem regioner i Sverige. Frågorna handlade om patientbehandling, medvetande om salivens funktioner, orsaker till och komplikationer av muntorrhet och självskattningsfrågor.

Till mer information om studien, på engelska (Malmö Universitet)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)