Vissa samband mellan munbakterier och Alzheimers sjukdom tycks finnas och forskning pågår. Det handlar bland annat om bakterien Porphyromonas gingivalis som forskarna faktiskt hittat i hjärnan hos Alzheimerspatienter, men också om ett gift (gingipain) som just denna bakterie producerar. P gingivalis finns  i normal munflora, men mer om man har tandlossningssjukdom. 

Bakterier från munhålan kan spridas till blodet när man använder tandtråd, mellanrumsborstar med mera och vid blödande tandkött. Spridning till hjärnan kan också ske via nerver i käkarna och tänderna, men också via näshålan direkt via luktnerven. 

Risk finns att P gingivalis sprids till hjärnan även om man inte har märkbart dålig tandhälsa, men förmodligen ökar risken hos personer med tandlossning då mängden bakterier då är större. Väl inne i hjärnan tror forskarna att en sprids långsamt över flera år. Bakterien och dess gifter har kunnat mätas i hjärnan och särskilt hos Alzheimerspatienter. Ett samband finns sannolikt. 

Giftet gingipain agerar på flera olika sätt genom att  påverka viktiga processer i hjärnan som kan leda till plackbildning. I försök på möss har man sett kopplingar mellan gingipains giftverkan och ApoE Lipoprotein. Vissa data indikerar att ämnen som blockerar gingipain (inhibitorer) minskar effekterna. Mycket forskning återstår dock, men redan nu finns teorier om hur bakterier och bakteriegifter påverkar hjärnan. Se länkarna nedan.

Till forskningsrapporten om P gingivalis och dess gift som påverkar hjärnan
Till reviewartikel om Alzheimers sjukdom och P gingivalis plus samband ApoE-lipoprotein
Till forskningsartikel om gingipaininhibitorer för att minska symtom på Alzheimers sjukdom

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)