Inga problem uppstod då svenska tandläkare gick över från att laga tänder med kvicksilverhaltigt amalgam till kompositer och keramer. Inga kostadsökningar blev det heller. Nu är många andra länder i Europa i samma situation som Sverige var 2009. Ungefär samma argument upprepas  för att hindra ett europeiskt amalgamförbud att träda i kraft. 

Tandläkare säger att om amalgam försvinner kommer tandhälsan att försämras och de tror det är svårt att hitta bra material framför allt till molarerna eller kindtänderna. Ingenting sägs om att amalgam orsakar mikrosprickor och gör att tänderna så småningom spricker sönder utan annan anledning. 

I Sverige gick förbudet smidigt och flertalet tandläkare hade redan praktiserat att laga med kompositer. Inte heller tar det särskilt mycket längre tid. Amalgam behöver knådas eller blandas och dessutom behöver amalgam tid att stelna och sedan ska det putsas. Ofta krävdes för putsningen ett senare återbesök.

De nya  materialen härdas med lampor, vilket tar några tiotals sekunder. Lagren behöver ofta läggas i tunna skikt och det tar förstås några minuter extra. Men det finns också kompositer som kan läggas i flera millimeter tjocka skikt utan att äventyra härdningen. Tjocka skikt kan orsaka att kompositen krymper, vilket ökar risken för karies i skarven i fyllningskanten.

Tandkäkare som arbetar med andra material än amalgam behöver lite större skicklighet då kompositer, ormocerer och keramiska material kräver viss teknisk skicklighet då materialet ska fästa i tandsubstansen med en sorts klister. 

Amalgam är betydligt enklare. Tandläkaren borrar ett rätt stort hål med underskär, d.v.s. basen är större till ytan än hålet på tuggytan. Fyllningen sitter därför kvar när den stelnat trots att amalgamet inte fäster till tandväggen.

Kvicksilvret och silvret i amalgamet är bakteriedödande och därför hindras kariesangreppen runt fyllningen och därför gör det inte så mycket om det finns en liten glipa där. 

Man kan dock undra varför tandläkare vill fortsätta sätta in fula amalgamfyllningar istället för de betydligt snyggare vita materialen. En skicklig tandläkare klarar att laga folks tänder minst lika fort utan amalgam som med. Dessutom är det minst lika hållbart som amalgam och ger inte upphov till amalgamets alla biverkningar . 

Till artikel i Dental Tribune där irländska tandläkare uttrycker oro över ett amalgamstopp till 2030 (engelska)
Skriv gärna till regeringen och miljödepartementet och be dem skynda på amalgamstoppet i EU.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)