Rotfyllda tänder är döda tänder och precis som annan död vävnad i kroppen innehåller de mikroorganismer av många olika slag. Över 400 olika bakterier har identifierats i rotkanalerna och där bildas också biofilmer med 20-30 olika arter där det kan finnas mögel, svampar och andra mikroorganismer. 

Svartmögel som Aspergillus är vanligare än befarat gällande infektioner i rotfyllda tänder, käkar och käkhålor efter rotfyllning. Brasilianska forskare fann att omkring 10% av undersökta patienter med rotfyllningar hade mögelsvampen Aspergillus.

En del individer är allergiska mot svartmögel och kan få allvarliga reaktioner även av små mängder. Spår av svartmögel finns i citronsyra (E 330), som tillverkas av svartmögel. Citronsyra tillsätts många livsmedel och det kan därför vara svårt att komma på en sådan allergi.

Mayo-kliniken i USA redovisade 1999 att 96 % av deras patienter med kronisk bihåleinflammation led av mögelangrepp i bihålorna. Möglet bildar skadliga mögelgifter som kan spridas till hela kroppen och påverka både centrala nervsystemet och hjärnan.

De brasilianska forskarna konstaterar att spridning kan ske från den behandlade tandroten till käkhålan och tvärtom via inflammation i bihålorna kan möglet spridas till tanden och käkbenet. Allergier kan bli följden.

Företaget Lungby Fuktkontroll och Sanering AB skriver mycket om mögel på sin hemsida och bland annat om mögel i rotfyllningar. För några år sedan upptäckte företaget att bensalkonklorid (BAK) finns i nässpray, vilket innebär att ett av nässprayens aktiva substanser är samm som används i saneringsvätska för mögelsanering. 

Guttaperkan som rotkanalen fylls med innehåller bl.a. ämnen som zink och eugenol (kryddnejlika). Båda är verksamma mot mögelsvamp. Eugenolinnehållande växter och zink används som kosttillskott mot svampinfektion. I moderna typer av saneringsvätska mot mögel finns eugenol. 

Eugenol är alltså verksamt mot svamp, men tyvärr är en del av Tandhälsoförbundets medlemmar allergiska mot eugenol och kan få kraftiga reaktioner mot rotfyllningsmaterialet. 

Mögel i rotfyllningar (Ljungby fuktkontroll och sanering AB)
Svartmögel i rotfyllningar (forskningsrapport, engelska 2015)
Biofilm i rotfyllningar (2020) (forskningsrapport, engelska)
Till reviewartikel från 2008 om mikroorganismer i rotfyllda tänder (forskningsrapport, engelska)
Intervju med Hal Huggins (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)