Flera olika svampar och bakterier trivs i rotfyllningarna eller i rotspetsarna efter rotfyllning. Detta är problem som inte uppmärksammats så mycket. I en nyligen publicerad studie fann forskare flera hundra olika sorts bakterier i rotfyllda tänder och dessutom svampar som Candida och Malassezia. Forskarna menar att denna nya kunskap ställer höga krav vid behandling av infektioner i tandrötter. Tandvårdsskadeförbundet ser det som ytterligare skäl att inte göra rotfyllningar. 

Intressant är att ett ventilationsbolag (Ljungby fuktkontroll & sanering AB) på sin hemsida tagit upp problem med svampar eller mögel i rotfyllningar. De menar att mögelsvampar och mögelgifter kan påverka framför allt bihålorna och orsaka bihåleinflammationer som inga normala behandlingar biter på. Anledningen är att man normalt behandlar med antibiotika som ska ta död på bakterier, men då antibiotikan inte biter på svamp så blir patienten inte frisk. Däremot störs bakteriefloran, vilket ofta förvärrar situationen. 

Särskilt Candida albans har en förmåga att bilda biofilmer på olika ytor och har dessutom skelett som är svårt att tränga igenom. Svampen påverkar immunförsvaret och kan starta olika inflammatoriska processer som påverkar hälsan. 

Av artikeln på ventilationsbolagets hemsida framgår att Brasilianska forskare funnit att zink och eugenol är verksamma mot svamp och att när rotfyllningsmaterialet guttaperka innehåller relativt mycket av dessa ämnen minskar risken för svamp i rotkanalen.  Eugenol kan dock vara kraftigt allergiframkallande och flera av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har negativa upplevelser av eugenol. Kalciumhydroxid som kan användas som temporär rotfyllning har inte effekt på svampar.

Till hemsidan om mögels hälsoeffekter
Till artikel om mögel i rotfyllningar
Till vetenskaplig artikel om svamp i tandrötter (engelska)
Till vetenskaplig artikel om samverkan mellan bakterier och svamp i rootfyllningar (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)