En artikel i danska Tandlægebladet tar upp äldres tandhälsa med särskilt fokus på starkt kariesangripna tänder och rotrester som kan finnas kvar i käken. Av artikeln framgår att det ofta finns anledning att ta bort dessa rot- och tandrester för att minska risken för inflammationer och smärta. 

Äldres tandhälsa blir allt större problem då de flesta har tänder kvar hela sin livstid. Särskilt svårt är det med äldre som är mycket sjuka och/eller dementa. Det är alltid en avvägning för tandläkare vad som ska göras. Rotrester eller tandrester efter kraftigt kariesangripna tänder ska förstås normalt inte vara kvar. De ökar risken för inflammation och smärta.

Bland befolkningen som helhet anses 11-37 procent ha rotrester kvar i käkbenet. Detta baserat på radiologiska undersökingar. Hos äldre där man sällan kan ta röntgenbilder är prevalensen större och den kan vara så hög som 62 procent, enligt den danska artikeln. Risk för kraftigt kariesangripna tänder hos äldre och sjuka är stor på grund av sämre förmåga att sköta munhygienen, försämrad näringsstatus och mer medicinförbrukning som medför muntorrhet med mera. 

Självklart finns alltid anledning att ta bort infektioner, rotrester med mera då de triggar immunförsvaret och kan ställa till problem i många olika delar av kroppen. Att så många som 11-37 procent av befolkningen bevisligen har rotrester kvar i käkbenet är allvarligt och kan vara anledning till oupptäckta sjukdomar. Att siffran är mer än dubbelt så stor hos äldre sjuka människor är förstås också allvarligt även om  man kan förstå svårigheterna för tandläkare att åtgärda problemen hos mycket sjuka och/eller dementa personer. 

Det finns anledning att satsa mer på att hjälpa äldre till bättre tandhälsa. Inte minns krävs kunskap och utbildning hos omsorgspersonal och kanske också att anhöriga engagerar sig mer i tandvården för de äldre. En äldre redan sjuk person ska inte behöva lida av allvarliga kariesangrepp eller att rotrester med mera skapar inflammation och smärta i munhålan. 

Personer på omsorgsboenden har rätt till nödvändig tandvård och därför kan det inte vara avsaknad av pengar som gör att äldre svårt sjuka har besvär från munhålan. Sannolikt handlar det om att man inte uppmärksammar behovet av tandvård och att läkare sällan tittar i munnen på sina patienter. Regelbunden tandvård minst en gång per halvår borde vara en självklarhet för alla äldre. 

Till artikel i Tandlægebladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)