Sepsis eller blodförgiftning leder ofta till döden. Vårdförloppet är snabbt. Bakterier kan vara svåra att hitta plus att de kan vara resistenta mot antibiotika. Höga doser C och D-vitamin, zink och andra kosttillskott har visat sig stoppa sepsis. Viktigt är också att hitta orsaken som inte sällan visar sig vara tänder eller käke. 

Bakterier i käke, tänder och munhåla kan vara orsak till sepsis. För att hindra död kan tänder behöva dras ut eller hålrum i käkbenet rensas. Men kunskap behövs också om viktiga vitaminer och mineraler som kan behöva tillföras för att vända förloppet.

Näringsbrister uppstår då kroppen jobbar för att döda bakterierna som bland annat kan orsaka sepsis. Forskning finns som visar låga halter zink, C-vitamin och D-vitamin hos allvarligt sjuka personer. 

Forskning visar att majoriteten över 55 år har för lite zink och att zinktillskott minskar förekomst av infektioner. Enligt en studie minskade dödligheten hos dem som led av svår lunginflammation med 57 procent om de fick zinktillskott. Hälften av sjukhusinläggningarna uteblev om patienterna fick zinktillskott. 

Glutation är liksom C-vitamin och Q10 viktiga antioxidanterna.  De hjälper till att förhindra många allvarliga infektioner genom att hämma oxidativ stress och inflammatoriska processer. Glutationnivåerna är ofta låga hos äldre, överviktiga eller kroniskt sjuka personer, vilket gör dem känsliga för allvarlig infektionssjukdom. 

Tillskott av N-acetylcystein är ett effektivt sätt att höja cysteinnivåerna och därmed öka bildningen av glutation . En studie av äldre vuxna visade att långsiktiga tillskott av NAC (600 mg två gånger dagligen) minskade perioder med luftvägsinfektioner. Endast 25 procent av de virusinfekterade personerna i NAC-gruppen utvecklade symtom som är typiska för en luftvägsinfektion, medan 79 procent av virusinfekterade personer i placebogruppen utvecklade sådana symtom. 

Genom tillskott av NAC ökar bildningen av glutation och därmed förbättras kroppens immunförsvar. Det i sin tur leder till minskad virus-inducerad sjukdom samtidigt som det minskar sjukdomens svårighetsgrad och varaktighet. NAC som kosttillskott kan minska förekomsten av allvarliga infektionssjukdomar, som annars skulle kunna orsaka lunginflammation och sepsis. Hos patienter som fick aerosoliserad NAC minskade risken för lunginflammation påtagligt. 

Glutation kräver även glycin för att bildas i kroppen och därför kan det vara klokt att ta både NAC och glycin. Djurförsök visar att en sådan kombination ökar den mitokontriella hälsan, minskar oxidativ stress och inflammationer. En normal diet ger sällan tillräckliga mängder glycin och därför kan det behöva tillföras. Kombinationen NAC och glycin är alltså effektivt för att minska risken för farliga infektionssjukdomar som kan leda till sepsis. 

I artikeln som refereras (se länk nedan) finns referenser och i den tas också upp positiva effekter av probiotika, curkumin, svart kummin med mera. Det finns alltså många alternativ till konventionell behandling av sepsis, som dessutom kan ge högre överlevnad och mindre risk för komplikationer och livslånga besvär efter genomgången sjukdom. 

Till artikeln (Orthomolecular News, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)