Karies undersöks mer hos mindre barn än hos ungdomar, trots att ungdomsåren ofta ger högre kariesfrekvens. Nu visar en litteraturstudie, som redovisas i Tidene, den norska tandläkartidningen, att förekomsten av karies i den europeiska befolkningen är 77 procent oavsett ålder. För 16-19-åringar är frekvensen högre. Jämfört med 2010 har dock kariesfrekvensen gått ner bland ungdomar, vilket är positivt. 

Åtta av tio 12-19-åringar hade karies, enligt den undersökning som refereras. När forskarna jämförde kariesfrekvensen mellan 1990 och 2010 var den högre än efter 2010. Det är glädjande att färre har hål i tänderna liksom att de skandinaviska tonåringarna har färre hål än ungdomar i övriga Europa.

Fortfarande har alltför många barn och ungdomar karies.  Därför finns anledning att fortsätta propagera för bra och näringsrik mat med stort tuggmotstånd. Det handlar alltså inte bara om att låta bli socker utan mest av allt att maten är så näringsrik att salivens innehåll av mineraler klarar att remineralisera de mikroskopiska hål som alltid bildas då surheten ökar i samband med måltider.

Viktigt är också att tungan utövar sitt naturliga tryck för att käkarna ska växa till korrekt. Att tugga är viktigt, men också att man andas genom näsan och inte genom munnen. Näsandning gör att tungan ligger på rätt plats och kan "trycka ut" käkarna för korrekt tillväxt. Föräldrar behöver därför vara uppmärksamma på hur barn andas. 

Till norska tandläkarförbundets tidskrift Tidene och artikeln om karies hos barn och ungdomar i Europa

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)