Många tonåringar och unga vuxna får i dag tandställning på grund av för trånga käkar. Möjlighet att förebygga tandställning finns och detta bör föräldrar få bättre kunskap om. Tandläkare Weston A Price pekade tidigt på näringsbrister som orsak till trångställda tänder, men även tuggning och hur man andas som barn har betydelse för käkarnas tillväxt. Som förälder kan man göra mycket för att minska risken för barnen ska få tandställning. 

Steven Lin är en tandläkare som tänkt om helt och hållet efter att ha studerat äldre och nyare forskningslitteratur. Han konstaterar på sin hemsida att för "trånga käkar" inte alls är något genetiskt utan beror på näringsbrister, för dåligt tuggmotstånd i maten och att barnen andas med munnen. Se mer information på Steven Lins hemsida.

Han menar att föräldrarna behöver ha större förståelse för hur näringsbrister påverkar käkarnas tillväxt liksom vilken betydelse tuggning, tungans muskler och andningen har. Redan tidigt i barndomen bör föräldrarna fundera över hur man ska undvika behov av tandställning. 

Det handlar om att barnen ska andas genom näsan. Om de inte gör det kan man försöka stänga munnen på dem, men det kan också handla om allergier och att näsans slemhinnor svullnar och gör det svårt att andas genom näsan. Steven Lin rekommenderar att man rensar barnets näsa med en liten mängd fysiologisk koksaltlösning och att man gör andningsövningar med barnet. 

Tungans position är viktig för käkarnas tillväxt, eftersom tungans kraftiga muskel "trycker ut" käkarna och förbättrar tillväxten. Även tuggningen har betydelse för käkarnas tillväxt och därför är det viktigt att barnen får mat med ordentligt tuggmoststånd som t. ex. färska morötter, äpplen med mera. Enkla övningar föreslås av Steven Lin för att förbättra tungans position och bidrag till käktillväxten. 

Redan vid 6 månaders ålder anser Steven Linn att barnen ska få fast föda varje dag. Det är bra om de tuggar på en liten bit morot, selleri eller dylikt. Amningen är också viktig och under den tiden är det angeläget att mamman äter föda som ger ordentligt med vitaminer och mineraler och särskilt viktiga är de fettlösliga vitaminerna.

Se mer här
Se också tandläkare John Mew som berättar om tändernas utveckling och om alternativa tandställningar som vidgar käkarna

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)