Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet är ofta känsliga för metaller och det handlar inte bara om kvicksilver från amalgam utan också om guld, platina, nickel, titan och flera andra metaller. Ärftliga faktorer har betydelse men även miljön påverkar. Forskning om epigenetik visar att redan i fosterstadiet kan gener påverkas och därmed föra vidare en känslighet på grund av att vissa gener aktiverats eller stängts av och detta kan påverka kommande generationer. Kvicksilver från t ex amalgam kan påverka epigenetiskt. 

På hemsidan har tidigare skrivits om hur  mormors exponering för kvicksilver (se också här) kan påverka utvecklingen flera generationer framåt just på grund av påverkan på hur generna uttrycks. Ibland kan också en generation hoppas över. Detta kallas epigenetik och är ett komplicerat område och definitivt något nytt som forskarna tidigare inte förstod. 

Epigenetik är fortfarande ett ungt forskningsfält, enligt en intressant artikel på hemsidan Vetenskap och Hälsa som puliceras av Lunds universitet. Av den framgår också att epigenetiska mekanismer har betydelse för sjukdomsutvecklingen. Men eftersom det handlar om miljöpåverkan så kan man själv påverka utvecklingen med kost, motion, undvika gifter som rökning och alkohol med mera. 

Variationer i arvsmassan (DNA), ålder, träning och kost bidrar definitivt till epigenetiska variationer, säger Charlotte Ling, professor och pionjär inom fältet epigenetik och diabetes. Tillsammans med forskaren Tina Rönn har hon skrivit en översiktsartikel i ämnet. ​En studie från 2013 visar exempelvis att epigenetiska förändringar som uppstår under träning påverkar omsättningen av fettsyror i fettväv genom att öka aktiviteten i specifika gener. Ett annat exempel som nämns är att motion under kortare eller längre tid har en tydlig påverkan på våra geners sätt att uttrycka sig.

– Epigenetik kan förklara varför olika människor svarar olika på träning, säger forskarna. Och det finns anledning att anta att sådana effekter också påverkar riskbilden när det gäller hur folk påverkas av amalgam, guld, koboltkrom, titan och andra metalliska konstruktioner som används i tandvården. 

Forskarna konstaterar i artikeln att livsstil ändrar våra geners funktion snabbare än mutationer (ändringar av själva DNA:et). Vidare berättar de att under fosterstadiet sker den mest aktiva epigenetiska programmeringen av fostrets gener. Artikelförfattarna beskriver att det en kvinna utsätts för under graviditeten inte bara påverkar henne själv och hennes ofödda barn, det påverkar även hennes barnbarn genom att det präglar fostrets egna könsceller. Både ägganlag och det som senare ska bli spermier bildas redan under fosterstadiet och utgör delar av arvsmassan inuti könscellerna.

Till artikeln i Vetenskap och hälsa

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)