Ett vanligt argument för att avfärda risker med elektromagnetisk strålning är att man inte känner till några mekanismer som skulle kunna förklara eventuella effekter. En fullt tillräcklig förklaring till alla effekter, även till varför tungmetaller kan utlösa eller förvärra elöverkänslighet, finns emellertid – fria radikaler, oxidativ stress och brist på antioxidanter. Uppvärmning som grund för riskvärdering är irrelevant

Det finns numera ett stort antal djur- och cellstudier som visar att elektromagnetiska fält orsakar bildning av fria radikale och ett betydligt mindre antal som visar samma förhållande hos människor. Det finns dock ingen anledning att tro att förhållandena skulle vara annorlunda hos oss.

I en ny studie exponerade man möss för svag elektromagnetisk strålning inom mikrovågsområdet, 2,45 GHz, 0,0248 mW/cm2, 0,0146 W/kg, i två timmar varje dag under 15, 30 och 60 dagar.

Framför allt inriktade sig forskarna på att undersöka hippocampus i hjärnan, säte för minne och rumsorientering, hjärnans GPS. Djuren uppvisade försämrat minne och rumsorientering, värre ju längre tid exponeringen pågått. Strukturellt i samma hjärnområde såg man ett alltmer minskatt antal kontakt-utskott mellan nervcellerna och vid den längsta exponeringstiden hade den typ av nervceller som kallas pyramidceller helt försvunnit. Volymen av nervcellerna, både pyramidceller och andra nervceller ökade med ökad exponeringstid men axonerna fick förkortad längd.

Hjärnvävnad är speciellt känslig för oxidativ stress på grund av hög fetthalt, hög syreförbrukning och högt innehåll av metaller, främst järn. Hjärnans stora syreförbrukning sker i mitokondrierna varvid det ofrånkomligen läcker ut syreradikaler, något som kräver ett starkt antioxidantförsvar för att undvika skador. Forskarna uppmätte signifikant förhöjda nivåer av fria radikaler i hippocampus redan efter 15 dagar. Även nivån av kväveoxider (mätt som halten nitrit och nitrat) var signifikant förhöjd efter 15 dagar.

Resultatet av den oxidativa stressen var en karbonylering av proteiner (en CO-grupp binder irreversibelt till proteiner vilket oftast leder till inaktivering) liksom en ökning av malondialdehyd, MDA, en oxidationsprodukt av fetter.

För att motstå oxidativ stress behövs antioxidanter. I försöket ovan tar emellertid även antioxidantenzymerna stryk. Nivåerna av superoxid-dimutas (SOD), katalas och glutation peroxidas sjönk markant, det första till halva nivån efter 60 dagar och de två övriga till en fjärdedel av nivån hos kontrollerna.

Cellerna behöver energi för att upprätthålla alla funktioner. Vid mikrovågsexponeringen sjunker emellertid aktiviteten av kreatin kinas, ett enzym som är väsentligt för att upprätthålla nivån av fosfokreatin, en energireserv i cellerna.

Om den oxidativa stressen blir för hög och radikalskadorna inte längre kan repareras triggas apoptos, programmerad celldöd. Enzymer som ingår i detta system mättes, p53, Bax, pro-caspas-3 och visade en starkt ökad immunfärgning i vävnadssnitt, jämförd med kontroller.

En annan artikel med en sammanfattning över artiklar om oxidativ stress och elektromagnetisk strålning anger att av 100 sakgranskade artiklar (peer-reviewed) om ämnet, så bekräftade 93 artiklar att elektromagnetisk strålning orsakade oxidativ stress. Författarna anger att detta förklarar det breda spektrum av effekter man ser vid försök och att strålningen har en hög patologisk potential.

http://toxsci.oxfordjournals.org/content/148/2/380.abstract
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)