I tandvården tycks alltfler metaller komma in. Tandhälsoförbundet (Tf) ser egentligen bara bekymmer med metaller. Andra metallfria material finns och bör användas. Sällan eller aldrig kontrollerar forskare om dentala material ger biverkningar i den komplicerade miljö munhålan utgör. 

Ny forskning från NIOM i Norge redovisar forskning om dentala metallegeringar med Co-Cr och Pd-Ag. Tf ser många problem med dessa och andra metallegeringar. En del blir allergiska mot metallerna och andra kan få problem med galvaniska strömmar om olika metaller finns i munhålan. 

Till dentala material finns numera alltid metallfria alternativ. Det NIOM gjorde vid undersökning av de ovan nämnda metallegeringarna var att i artificiell miljö kontrollera hur mycket metalljoner som frigjordes. De fann låg frisättning av metalljoner, trots det uppvisade frigjort zink och cobolt viss cytotoxisk (celldödande) effekt.

Precis som forskarna säger är studien inte riktigt applicerbar på en klinisk situation. Tf har erfarenhet av att vissa individer är extremt känsliga mot metaller. Andra kan vara mindre känsliga, men reagerar ändå mot metallen i form av allergi eller annan överkänslighet.

Flera olika metaller i munhålan skapar också galvaniska strömmar som kan orsaka stora problem. Detta tas inte alls upp i nämnda studie. Allergier mot palladium, krom och kobolt är inte ovanligt i befolkningen.

I dag finns ingen som helst anledning att ha metaller i tänderna eller käkbenet. Andra alternativ finns med mindre risker. Kontakta Tf för mer information. 

Till NIOM:s studie (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)