Glasjonomer har länge använts som tillfälliga fyllingar, fyllningar i mjölktänder och som cement för att sätta fast kronor och broar. Nu redovisar den norska tandläkartidningen att detta material kan orsaka allvarlig allergi på grund av att det innehåller metakrylater som också finns i många plaster.

Av artikeln framgår att en 40-årig kvinna insjuknade efter ett tandläkarbesök. Hon kopplade själv besvären till tandläkarbesöket då hon omedelbart efter cementeringen (GC Fuji Plus luting cement) av kronan upplevde en brännande känsla på tungan och blev röd i huden på vänstra kinden. Senare svullnade tungan och läpparna. 

För dessa besvär gick hon till läkaren som uppfattade dem som allergiska och hon fick histamintabletter att ta. Hon blev till och med inlagd på sjukhus och fick kortison för att få bort allergireaktionen.

Så småningom förstod  tandläkaren att problemet var den nyligen insatta tanden och patienten fick remiss tillbaka till sin tandläkare för att han skulle ta bort kronan inklusive allt cement. Till saken hör att patienten tidigare hade använt konstgjorda naglar som limmats på med metakrylatlim. 

Dentalmaterialtest gjordes på kvinnan med så kallat hudtest. Testen visade allergi mot flera akrylatplaster. Läkaren trodde hon haft denna allergi redan som tonåring då hon höll på att förlänga naglarna. 

Det glasjonomercement som användes var Fuji Plus, vilket innhåller mellan 25 oh 50 procent 2-hydroxyetylmetakrylat. Olika metakrylater kan korsreagera med varandra och denna patient hade allergi mot flera olika metakrylater. Hon borde aldrig ha fått material som innehåller metakrylater. 

Flertalet kompositer innehåller metakrylater liksom många bondingmaterial och cement. Den som vet med sig att man är känslig ska förstås kontrollera noga så att tandläkaren sätter in något patienten tål. Särskilt de resinbaserade glasjonomercementen innehåller metakrylater.

Denna biverkan anmäldes till norska Läkemedelsverket av tandläkaren och det var biverkningsgruppen i Bergen som rapporterade detta fall till den norska Tandläkartidningen. 

Se mer artikeln i Tandlegebladet (den norska Tandläkartidningen)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu