En avhandling från Umeå universitet visar att allt fler får besvär med smärta från käkar och käkleder. Det anses bland annat bero på ökad stress, ångest och depressioner. Ingenting sägs om inflammationer i käkbenet på grund av rotfyllningar eller dålig läkning efter extraktion av visdomständer. Fortbildning av tandläkare behövs, vilket även avhandlingens författare konstaterar. 

Bettfysiologen och doktoranden Aurelia Ilgunas har undersökt andelen patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet samt hur de behandlas i vården. Hon ser flera problem bland annat brist på fortbildning av tandläkare. Ofta handlar det om både akuta och långvariga problem från käkmuskler och käkleder, som tar mycket tid i anspråk.

Patienterna själva önskar förstås rätt omhändertagande från början och i rätt tid. Men det är också dyrt med tandläkarbesök och av avhandlingen kan man förstå att omhändertagandet också handlade om ekonomin hos den enskilda patienten. Undersökningen gjordes i Västerbottens län där man inte har så hög tandläkartäthet och därför kan omhändertagandet se annorlunda ut i t.ex. Region Stockholm.

Förekomsten av smärta i käksystemet undersöktes bland befolkningen och då kunde man se en ökning av sådana symtom och särskilt bland kvinnor. Några av anledningarna till denna ökning ansågs vara den ökade stressen i samhället liksom ångest och depressioner. Ingenting nämndes om rotfyllningar och inflammationer i käkbenet, som kanske ändå är det majoriteten av dessa patienter lider av. Inte heller nämndes den ökade användningen av metaller i folks tänder och käkben.

Fortbildning av tandläkare så att korrekt behandling ges skulle kanske minska trycket på tandläkarna. Men det krävs också att Socialstyrelsen ändrar i sina nationella riktlinjer så patienterna får en vård och behandling som verkligen hjälper mot kraftig smärta i käkregionen. Man måste i vården komma bort från ett symtomlindrande paradigm till att mer leta efter orsakerna till symtomen. 

Se mer pressmeddelande från Umeå universitet
Se också Tf:s hemsida www.rotfyllningar.info

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)