Hälften av alla läkemedel som godkändes i Europa, under fyraårsperioden 2019-2022, är inte tillgängliga för svenska patienter. Detta enligt den så kallade WAIT-rapporten från den europeiska branschorganisationen EFPIA.

EFPIA genomför sina mätningar årligen. I dessa undersöks i vilken mån nya läkemedel som godkänns av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA också har de nationella beslut som krävs för att de skall vara tillgängliga för patienter i 36 europeiska länder.

Årets rapport är baserad på de 167 nya läkemedel som godkändes under perioden 2019-2022, och den mäter om nödvändiga beslut var fattade i januari 2024. Man kartlägger beslut om offentlig subvention och nationella rekommendationer i respektive länder.

Endast ett av fem läkemedel mot sällsynta sjukdomar, utanför cancerområdet, når fram till svenska patienter. Det är mycket stor skillnad mellan länderna, vilket delvis beror på olika staters läkemedelssystem.

I Tyskland, Italien och Österrike har patienter tillgång till de allra flesta läkemedlen, medan patienter i vissa andra länder, främst i östra Europa, har mycket låg tillgång till nya läkemedel. Det finns även skillnader vad gäller den tid det tar innan ett godkänt läkemedel tillgängliggörs. Detta drabbar främst patienter i södra och östra Europa.

WAIT-rapporten visar, liksom tidigare år, att Sverige ligger efter en rad länder vad gäller tillgången till nya läkemedel. I Sverige var 84 nya läkemedel tillgängliga under januari månad 2024, vilket motsvarar ungefär 50 procent av alla godkända under perioden som studerats.

I tolv europeiska länder fattade man nödvändiga beslut för fler läkemedel. Jämfört med WAIT-rapporterna för åren 2023 respektive 2022 har Sverige dessutom en nedåtgående trend. Det märks en allmän trend, i årets rapport, för ett flertal länder av att en lägre andel nya läkemedel är tillgängliga.

Under de senaste åren har det debatterats intensivt kring patienters tillgång till läkemedel mot sällsynta hälsotillstånd. Politiska initiativ har tagits och TLV har också lämnat förslag på hur tillgängligheten skall kunna öka. Men, några konkreta åtgärder har dock inte vidtagits.

Bara 10 av 47 läkemedel mot sällsynta sjukdomar, utanför cancerområdet, är tillgängliga i Sverige, visar årets WAIT-undersökning. Det motsvarar, som sagt, drygt ett av fem läkemedel. Rapporten visar vidare att 18 länder har bättre tillgänglighet till särläkemedel.

Till artikeln på Life-time

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)