EU har genom en frågeenkät bett folk i de olika länderna att berätta hur de ser på kvicksilver i tandfyllningar och olika produkter. Intressant är att hälften av svaren kom från vanliga medborare i EU. Därnäst  kom företag (19%) och ideella organisationer (14 % och en av dem är Tf). Frågorna gällde bland annat amalgam i tandfyllningar. En tydlig majoritet för förbud mot amalgam fanns. 

Helt klart anser majoriteten (95 %) att kvicksilverfria material bör finnas och det gällde även en majoritet av företagen. Flertalet gjorde detta val på grund av de potentiella hälsorisker amalgam är förknippat med. Samtidigt som drygt hälften också ansåg att det handlade om risker för den yttre miljön.

Helt klart finns en betalningsvilja för att slippa kvicksilver i tänderna och så många som tre fjärddelar ansåg att man kunde betala ett högre pris för att slippa kvicksilverhaltigt amalgam. Nästan hälften (44 %) var till och med beredda att betala det dubbla för att slippa amalgam.

Majoriteten vill förbjuda kvicksilver som tandlagningsmaterial (91 %) och det är förstås mycket glädjande. Av de svar som inkom godkändes 126 och vi kan konstatera att svarsfrekvensen inte var särskilt hög, men frågesvaren var ändå tydliga gällande viljeinriktningen.

Den sammanfattande bedömningen är att det inte bara är miljörörelsen eller enskilda personer som driver frågan om ett amalgamstopp utan även företag gör det. Det bådar gott för framtiden och vi kan räkna med att EU kommer att fatta ett beslut om amalgamstopp, Frågan är bara när,

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)