Alltmer forskning visar att tarmens bakterier sänder ut signalmolekyler med mera som berättar för hjärnan hur den ska agera. Forskning pågår bland annat vid Karolinska institutet. Att tarmfloran påverkas av det vi äter är väl känt, men sällan talas om hur gifter som t.ex. kvicksilver från amalgamfyllningar eller bakteriegifter från infekterade och rotfyllda tänder påverkar tarmfloran.

Tarmen härbärgerar mer än två kg bakterier, vilket motsvarar betydligt fler celler än vad som finns i kroppen. Många spekulationer finns om varför tarmen har så stor betydelse och en trolig sådan är att mycket information ursprungligen kom från det vi äter och då utvecklades en snabb kommunikation mellan tarmen och hjärnan. Även den långa vagusnerven som kommer från hjärnan och omsluter tarmen kan snabbt transportera signaler från mikrobiomet i tarmen. 

Många amalgamskadade har eller har haft problem med magen, vilket inte är så konstigt. Kvicksilver som hela tiden frigörs från amalgamfyllningarna och kanske även mkro/nanopartiklar av amalgam kommer ner i magen och kan påverka tarmens bakterier. Även andra metaller som titan och guld kan sannolikt vara negativt för tarmens bakterier.

Bakterier i munhålan och särskilt i tandköttet eller i rotfyllda tänder bildar bakteriegifter som också sväljs ner och negativt kan påverka tarmens mikrobiom. Sedan flera årtionenden tillbaka pågår forskning som visar att tarmfloran påverkas av kost, gifter, stress och mycket mer.

Ju mer kunskaper vi får desto mer sannolikt blir det att vi kan återställa tarmfloran och därmed göra oss friskare och förbättra den psykiska hälsan. Kosten har stor vikt liksom gifter som negativt kan påverka tarmfloran. Men också möjligheten att byta tarmflora (så kallade fecesimplantat) så att man får en frisk persons mikrobiom.

Läs mer i artikeln som skrivits av två av KI:s forskare via länken nedan.
Till artikel av två av Karolinska institutets forskare

Till några intressanta forskningsartiklar:
Till forskningsrapport om mikrobiomet och vagusnerven (engelska)
Till forskningsartikel om fecestransplantation (engelska)


 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)