Forskning om covid-19 pågår för fullt. Forskning visar att risken för återinsjuknande efter att man haft covid-19 är liten och det är också få som haft sjukdomen utan att få symtom. När det gäller vaccinationer är kvinnor mer i riskzonen för biverkningar än män. 

Den norska webbsidan forskning.no redovisar flera artiklar om SARS-Cov-2 som kan vara intressant för Tandhälsoförbundets medlemmar att ta del av.

Hälsoläget i Norge har följts upp och forskarna konstaterar att det är liten risk att återinsjukna när man haft covid-19 och risken vid återinsjuknande att man smittar andra tycks vara liten. 

Forskarna konstaterar också att färre än man tidigare trott har haft covid-19 utan symtom. Det innbär att de allra flesta som varit sjuka har haft tydliga symtom.

Frågan om man ska vaccinera sig efter att man haft genomgången sjukdom behandlas också. Den som haft covid-19 får, enligt artikeln, bra immunrespons efter en vaccination och särskilt bra immunförsvar blir det om vaccinationen sker någon månad efter genomgången sjukdom. 

En tredje exponering (det vill säga om man haft genomgången sjukdom och får vaccination nummer två) ger bra immunrespons, men forskarna menar att det ändå kan räcka med en vaccination, bland annat för att ge företräde till dem som inte haft sjukdomen och således är i större behov av vaccination. 

En annan artikel belyser att kvinnor av genetiska skäl har större risk att få svårare biverkningar än män av vacciner. Drygt 80 procent av inrapporterade biverkningar av vacciner mot covid-19 gäller kvinnor. Kvinnor är överrepresentrade då det gäller både anafylaktisk chock och blodproppar på grund av vaccin mot covid-19.

Det beror på att de har ett starkare immunförsvar, enligt forskarna. Några specifika gener som ökar risken har de inte funnit. Inte heller redovisas någon mekanism för detta. Möjligen kan det ha med hormonerna att göra, men även det är osäkert.

Till artikeln i forskning.no
Kvinnor får lättare biverkningar av vacciner

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)