Lågenergilaser används i tandvården främst för att lindra smärta och påskynda läkning. Klinisk erfarenhet finns som visar stora fördelar, men mer forskning behövs för att säkerställa lågenergilaserns positiva effekter och undersöka eventuella risker. Detta enligt en nyligen publicerad översiktsartikel om just lågenergilaser. 

Lågenergilaser ger många terapeutiska fördelar på kort sikt. Med laser kan man påskynda läkningen av ben och andra vävnader och dessutom ges smärtlindring. Eventuellt kan också laser läka kariesangrepp och minska risken för pulpabesvär. Läkande laser eller lågenergilaser arbetar med våglängder mellan 600 och 900 nanometer. 

Bakterier dör av laser, vilket är positivt vid karies, tandlossningssjukdomar med mera. Lasern stimulerar också cellmetabolismen, förbättrar mitokondriernas energibildning och stimulerar vita blodkroppar och benbildande celler. Allt detta är väsentligt när man söker bot för tandlossningssjukdomar eller parodontit. 

Viktigt är också att lasern rent allmänt minskar inflammationer och smärta. Flera försök visar att laserbehandling varje dag minskar smärtan om man har blåsor i munnen plus att läkningen snabbas på. Återkommande besvär minskar också i omfattning med laser. 

Även för att minska ilningar i tänderna tycks lågenergilaser ha god effekt. Lasern åstadkommer en bättre remineralisering och därmed kan både ilningar och hål i tänderna undvikas. Till och med överkappning av skador med dentin påskyndas av laser. Det finns alltså många fördelar att använda lågenergilaser inom tandvården, men man kan också själv köpa eller hyra en laser för att behandla sig själv. 

Det finns mycket intressant att lära om laser. Av den vetenskapliga översiktsartikeln framgår att inte ens forskarna riktigt vet mekanismerna för hur laser fungerar. Inte heller är det helt klarlagt vilket terapifönster som fungerar bäst för olika åkommor. Forskarna menar att mer forskning behövs och att laser sannolikt har många fler användningsområden än vad man känner till idag. I framtiden kan vi antagligen se bättre och effektivare behandlingar.

Till den vetenskapliga artikeln
Till artiklar i Tf-bladet nr 3 2022

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)