Sjukdomen covid-19 har följts på ett helt annat sätt än andra sjukdomar och nu accepteras plötsligt att man kan bli sjuk efter denna virusinfektion trots väldigt måttliga symtom eller kanske inga alls. Vilka lärdomar kan vården dra av detta gällande andra sjukdomar?

Enligt en artikel i Dagens Nyheter drabbas inte bara äldre utan även unga och tidigare pigga personer av allvarliga och långvariga symtom som extrem trötthet, hjärtklappning med mera och det säjer läkare att de inte förväntat sig.

Hittills har 250 unika individer med dessa besvär uppmärksammats, men troligen är det många fler. Socialstyrelsen har till och med inrättat en ny diagnoskod (postinfektiöst tillstånd efter covid-19, U09.9) för att bättre kunna följa dessa individer.

Det är bra att man uppmärksammar detta i vården dock gäller långvarig sjukdom hos yngre, vältränade och friska individer även andra än dem som haft diagnostiserad covid-19

I Tandhälsoförbundet finns en del sådana individer och troligen är det fler än 250 personer. Många får diagnosen kroniskt trötthetssyndrom om de inte bara blir förklarade som psykiskt sjuka.

Tidigare har man inte erkänt liknande långvariga besvär i vården och i bästa fall innebär detta ett  nytt synsätt på dem som har oförklarliga långvariga symtom trots att de innan sjukdomen slog till var unga, friska och ofta vältränade.

Förhoppningen är nu att även andra liknande tillstånd ska tas på lika stort allvar. Förutom att bli tagna på allvar i vården är det också väsentligt att vårt välfärdssystem godkänner att de får fortsatt sjukpenning och inte tvingas ut på en arbetsmarknad som inte vill ha dem. 

Till artikel i DN

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)