Långtidscovid-19 kännetecknas av energiförluster i flertalet organ, skriver läkaren Helena Rooth Svensson i Medicinsk Access. Hon menar att det är samma biokemiska problem som när det gäller ME (Myalgisk encefalomyelit) och CFS (Chronic Fatique Syndrome). Vi känner också igen symtomen från dem som är skadade av kvicksilver och amalgam.  

Helena Rooth Svensson beskriver symtomen som effekter av att det medfödda immunsystemet förblir aktiverat efter en smitta istället för att återgå till normal funktion. Hon redovisar i artikeln olika steg i kroppens reaktion på virus, bakterier eller andra smittämnen.

Bland annat ökar vissa cytokiner som IL-6, vilken också ökar hos dem som är sjuka av kvicksilver. Den höjer temperaturregleringen i hypothalamus och hämmar matlusten. Man kan säga att IL-6 är ett trötthetshormon. Evolutionsmässigt är detta hormon viktigt för att vi ska hålla oss stilla och minska användningen av kalorier. Det handlar alltså om att sänka metabolismen för att överleva.

Man får alltså en trötthet i hjärnan och även i olika organ. Det påverkar i sin tur kroppens funktion och kännetecknande är att ATP-produktionen går ner. ATP är den energiform som kroppen behöver för att cellerna ska fungera som de ska. 

Man får då extrem trötthet i muskler och hjärnan och till och med andningen påverkas. Helena Rooth Svensson menar att man i medicinen ofta avfärdar detta tillstånd som psykiskt, men menar att man istället ska se på det som psykomitogent, vilket innebär att det är rubbningar i mitokondrierna som ger upphov till symtomen. 

Till artikeln i Medicinsk Access (se sid 36-39)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)