Radio Värmland tar upp problem med bland annat långa väntetider för att få tandvård. Det konstateras att patienter i Filipstad kan få vänta 7 år för att få tid hos tandläkaren. Det är en hel serie radioinslag som tar upp tandvården ur olika synvinklar. Även problemet att inte har råd att gå till tandläkaren ens för enklare lagningar berörs. Våra politiker måste ta ett fastare grepp om tandvården. 

Tandvården är viktig för den allmänna hälsan, utseendet och den sociala samvaron. Det är varken funktionellt eller socialt accepterat att ha tänder som ser svarta ut eller som är mycket nötta. Gluggar efter utdragna tänder är ett handikapp om man exempelvis söker jobb. 

Det är dags att hantera tandvården som del i välfärden och också se till att det finns tandläkare även i glesbyggd. Alternativt att staten betalar tandvårdsresor till andra orter eller andra regioner. 

Tandhälsoförbundet och Funktionsrätt Sverige ställer krav på politiskt mod för att tandvården ska subventioneras på liknande sätt som sjukvården. Flertalet tandläkare är dock emot en sådan reform. 

Alltfler säger att de inte har råd att gå till tandläkaren och tyvärr betyder det ofta sämre tandhälsa och därmed även sämre hälsa i övrigt. Anledningen är att tänderna är en del av kroppen och finns mycket bakterier i munhålan kan de spridas och orsaka lunginflammation och öka risken för hjärtkärlsjukdomar och cancer. 

Kostnaderna blir stora både för den enskilde och för samhället om man inte har råd med tandvård. Tf anser att det behövs hälsokostnadsberäkningar för att visa att det till och med är lönsamt med en tandvård på samma villkor som sjukvården. 

Regionerna måste också ta ansvar för att alla får tandvård. Det innebär att tandläkare behöver flyttas från storstäderna till glesbygd eller möjligen att regionerna betalar tandvårdsresor till storstäderna. Det finns säkert kreativa lösningar, men det är dags att starta en planering för tandvård till alla. Det ska inte ta sju år att få tid hos tandläkaren.

Till P4 Värmland

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)