Många läkemedel påverkar tandhälsan, men tandläkarna har inte alltid tillräckliga kunskaper för att upptäcka läkemedelsbiverkningar och varken läkare eller tandläkare varnar för riskerna. Därför är det viktigt att man själv kontrollerar vilka risker läkemedel har på hälsan och särskilt tandhälsan. 

Den danska tidskriften Tandlaegebladet har redovisat risker för tandhälsan för flera olika läkemedel. Bland annat gäller det:

Tandköttsförstoringar som är relativt vanliga biverkningar av läkemedel. Det kan uppkomma vid medicinering mot högt blodtryck, epilepsi och läkemedel som hämmar immunförsvaret.

Lichenoida reaktioner som kan uppstå om man tar statiner för att sänka kolesterolhalten, metformin för att sänka blodets glukoshalt eller litium för behandling av bipolära besvär. Även läkemedel som används för behandling av trigeminusneuralgi kan orsaka slemhinneförändringar i tandköttet, vilket också gäller metalliska tandfyllningsmaterial.

Ofta uppträder lichenoida reaktioner i samband med att man får ett nytt läkemedel eller om man byter medicin. Men det inträffar också att reaktionerna kommer först efter flera år. 

Ospecifik och diffus inflammation i tungan eller i munslemhinnan som kan orsakas av cancerläkemedel, malarialäkemedel, antibiotika och klorhexidin. De två senaste på grund av att munnens naturliga bakterieflora slås ut av dessa läkemedel. 

Sår i slemhinnan som kan orsakas av läkemedel. Även här handlar det ofta om blodtryckssänkande medel och metformin som minskar blodsockret.

Smakstörningar som kan orsakas av läkemedel. Exempelvis kolesterol- respektive blodtryckssänkande medel samt metformin som används för att sänka blodsockret hos diabetiker.

Osteoporos eller nedbrytning av käkbenet som också förekommer som en läkemedelsbiverkan. Risken ökar om man tar bisfosfonater då dessa bygger ben i vanliga skelettben, men kan orsaka nedbrytning av käkbenet. 

Svampinfektioner och virus som kan få ökat utrymme om man behandlas med antibiotika och olika läkemedel som används för att pressa ner immunförsvaret. Det handlar främst om att det normala mikrobiomet i munhålan slås ut. Extra tillskott av bakterier kan behövas. 

Muntorrhet som kan utvecklas av läkemedel. I vissa fall kan läkemedlet bytas mot ett annat och förhoppningsvis försvinner besvären. Läs mer i artikeln via länken nedan där det också ge exempel på vilka läkemedel som kan ge besvär. I vissa fall kan läkemedlet bytas mot ett annat som ger färre biverkningar. Vid uttag av läkemedel kan man fråga Apotekets farmaceut om biverkningsrisker med mera. 

Till artikeln i Tandlaegebladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)