Medicinsk gaslightning är ett relativt nytt begrepp som beskriver hur läkare, tandläkare och annan vårdpersonal får patienten att tvivla på sin egen upplevelse av symtomen. Det leder till att man tvivlar på att  man överhuvud taget är sjuk. Detta är ett fenomen som både nu och tidigare drabbat tandvårdsskadade. En korrekt diagnos fördröjs, vilket ibland kan leda till för tidig död eller nedsatt livskvalitet under lång tid. 

Tandhälsoförbundets medlemmar (Tf) utsätts fortfarande för så kallad gaslighting när de går till doktorn eller tandläkaren. Begreppet är nytt, men företeelsen är gammal. Det innebär att vårdgivaren i sin undersökning manipulerar patienten att förringa sina egna symtom. Detta kan vara en både medveten och omedveten strategi, enligt artikeln i Kurera (se länk nedan). 

I en artikel i Psychology Today tas detta beteende upp och i artikeln pekas på risken att diagnoser fördröjs vilket kan leda till att allvarliga sjukdomar som cancer inte upptäcks i tid, vilket leder till för tidig död. Eller att diagnoser fördröjs som gör att livskvaliteten försämras under lång tid.  Kvinnor och etniska minoriteter blir oftare utsatta för medicinsk lighting än andra.

Det patienten ofta får höra är:
- Det sitter bara i ditt huvud
- Det är normalt för din ålder
- Det är övergångsbesvär med mera
Om liknande påståenden kommer upp vid läkarbesöket kan du alltså vara utsatt för ett manipulationsförsök dock inte alltid medvetet från vårdgivarens sida. 

Tf:s medlemmar har ofta utsatts för medicinsk gaslighting där läkare och tandläkare försöker övertyga om att symtomen bara är inbillade. Många låter sig till att börja nöja sig med det och tänker att de kanske överdriver symtomen och att det inte alls handlar om tänderna utan mer om psyket.

Besvären fortsätter dock och i många fall återkommer man efter en tid till vården. Därför kan det trots att patienten själv förknippat besvären med tandläkarbehandling eller insättning av ett visst material i munhålan dröja tiotals år innan rätt behandling ges. 

Andra blir inte manipulerade utan går direkt vidare till andra läkare och tandläkare för att förhoppningsvis få den diagnos de själva tror på, det vill säga när det gäller Tf:s medlemmar att de är känsliga mot dentala material eller har infektioner i rotfyllda tänder,  käkben etc. 

Av artiklarna om medicinsk gaslighting framgår att det är bra att vara väl förberedd när man går till doktorn och att man skrivit upp alla symtom och när de uppträder. Det kan också vara bra att ha med sig någon in till doktorn eller tandläkaren. Dels för att få stöd, men också för att efteråt kunna diskutera behandlingen och vad vårdgivaren verkligen sa.  

Vårdgivare som lyssnar på patienten och tar deras symtom på allvar kan upptäcka orsakerna till besvären och därmed kan patienten slippa långa perioder av sänkt livskvalitet i form av extrem trötthet, värk, hudproblem, hjärndimma, magtarmproblem eller hjärtbesvär.

Samhällsekonomiskt och etiskt finns mycket att tjäna på ett sådant förhållningssätt. Med uttrycket patientcentrerad vård har politikerna i Hälso- och sjukvårdslagen satt agendan, men det finns mycket att göra för att vården ska leva upp till detta. Se mer länkarna nedan.

Till artikeln i Kurera
Till artikel i Psychology Today

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)