Forskning om kvicksilver och amalgam fortsätter och nya fakta publiceras. Nu visar en ny litteratursammanställning att kvicksilver påverkar inte bara nerverna utan även musklerna och därmed rörelseapparaten. Bland sjukdomar som kan bero på kronisk kvicksilverexponering nämns Parkinsons sjukdom. 

Forskningsartikeln tar upp flera olika giftverkningar av kvicksilver. Bland dessa kan nämnas Parkinsons sjukdom, hjärtkärlbesvär, njurproblem, immunologiska besvär, diabetes, sköldkörtelproblem, menstruationsstörningar och neurologiska besvär. I den refererade artikeln ligger dock fokus på problem med rörelseapparaten. 

Skakningar av olika slag tar artikelförfattarna upp som typiska symtom på kvicksilverförgiftning. De hänvisar till annan forskningslitteratur, bland annat gällande påverkan via arbetsmiljön. Intressant är att  Parkinsons sjukdom relaterats till patienternas amalgamfyllningar och en studie visar att risken för Parkinsons sjukdom var 1,5 gånger högre hos personer som exponerats för amalgam jämfört med icke-exponerade.

Flera forskningsartiklar finns refererade som visar att tandläkare, som tidigare var extremt utsatta för kvicksilverånga, har hög risk för Parkinsons sjukdom. Mycket tyder också på att kvicksilver kan påverka hjärnans produktion av dopamin, som är en bristvara hos personer med Parkinsons sjukdom. 

Av artikeln framgår också att  avgiftning med Penicillamin respektive DMPS och DMSA kan bidra till tillfrisknande, vilket i sig ger anledning att misstänka förgiftning då dessa kelerande ämnen drar ut kvicksilver ur kroppens olika organ och hjälper till att utsöndra tungmetallen. 

Forskarna anser att mängden kvicksilver som finns i omlopp i miljön fortsätter påverka folk. Läkare och annan vårdpersonal bör därför fundera över kvicksilver som orsak till besvär som ger upphov till stor mängd neurologiska, motoriska eller autoimmuna besvär.

En ordentlig anamnes med tanke på kvicksilverförgiftning bör tas för att utröna eventuella exponeringar, exempelvis från amalgam och arbetsmiljön. Avgiftning med hjälp av DMPS och liknande  kan då testas. 

Således finns stor mängd forskningslitteratur om sjukdomar/diagnoser där kronisk kvicksilverförgiftning bör misstänkas och mer kommer hela tiden. Därför anser Tandhälsoförbundet (Tf) att SBU bör få i uppdrag att sammanställa litteratur om kronisk kvicksilverförgiftning och ge rekommendationer till Socialstyrelsen om behandling av patienter med sådana problem.

Tidigare har Tf tagit upp frågan med SBU, men då ansågs det inte vara en prioriterad fråga då amalgam förbjudits i tandvården. Svenska myndigheter blundar för det faktum att närmare hälften av befolkningen har amalgam i tänderna plus att exponering finns från andra källor. Diagnos och behandling i form av avgiftning från tungmetallen behöver därför utvecklas och rekommenderas av Socialstyrelsen.. 

Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)