Kvicksilver- ett brådskande ärende! December 13, 2010 Hälso direktör Björn-Inge Larsen har bråttom i kvicksilverfrågan och har anställt Karianne Hammerstrøm från Kunskapscenter som projektledare.
I Norge arbetar facken aktivt för att hjälpa tandsköterskorna med sina kvicksilverskador.

Kvikksølv som hastesak

Text och foto: Trygve Berg Land

Gerd Bang-Johansen, direktör för Folktandvården sekreterare för League (ThsF) sade att hon fått ett e-post med en begäran att lämna in kopior av all relevant dokumentation som rör forskning om kvicksilver skador klockan tio på fredagen. Tidsfristen för inlämnande fastställdes till söndag 12 December.

- I praktiken fick vi sex arbetstimmar som fanns kvar på fredagen före helgen att samla in och lämna in dokumentation till Hälso direktoratet. Samma tidsfrist, skickade jag alla andra berörda i den här frågan, från forskare som Bjørn Hilt, till universitetssjukhus och professionella medicinska center. Tidsfristen är kort, och det finns viss risk att samhällen inte fångas upp av utredningen. Det är viktigt för oss att alla har tid att samla in och lämna relevant information inom tidsfristen, säger Gerd Bang-Johansen.

Slutrapport 26 Januari
Skrivelsen från Hälsodirektoratet säger att NAV har beställt expertråd från Hälso direktoratet för bra hantering av uppdaterad information om hälsa för användning i NAV.
Hälsodirektoratet har bett den norska Kunskapscentrum för hälso-och sjukvård (Kunskapscenter) i uppdrag att skapa en sammanställning av kunskap där temat är: Arbetsrelaterad kvicksilverexponering av tandvårdspersonal. Det finns forskning bibliotekarie, Mary Anne Hammer Power, som kunskapscentrum, som arbetar som projektledare.

- Vi har korta tidsfrister för att slutföra en rapport till Hälso-direktoratet och därför var tvungen att sätta på de korta tidsfristerna för dem med relevant information. Förutom uppmaningen att lämna in forskningsdata kommer vi även försöka hitta relevanta uppgifter. Vi har fått en hel del, men räkna med att få mer data än en vecka. Vi kommer att leverera en preliminär rapport till direktoratet för hälsa onsdag i nästa vecka och genomför en utfrågning för alla berörda parter den 12 Januari. Den slutliga rapporten kommer att vara tillgänglig 26 Januari, sade Mary Anne Hammer Power.

Fakta Information.
Kunskapscentrum har bett om hjälp att identifiera följande:
· Studier eller rapporter som mäter omfattningen av kvicksilverexponering faktiskt har ägt rum inom det dentala verksamheten och ofta beskriver exponering

· Studier som utvärderar metoder för att mäta kvicksilver exponeringen i dental verksamhet

· Studier som mäter hälsoeffekter såsom hälsoeffekter och / eller hälsoeffekter av kvicksilverexponering i dental verksamhet

· Beskrivning av hur de administrativa normer / begränsningar för kvicksilverexponering i tandvård bestäms

Kunskapscenter egen webbplats, enligt en statlig myndighet som sammanfattar forskning om hälsa, mäter kvaliteten på vård och hjälpa till att utveckla och förbättra kvaliteten i vården.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)