Med anledning av den internationella dagen för biologisk mångfald publicerades en ny studie om de djupgående socioekonomiska konsekvenserna av kvicksilver. Vi vet redan att ämnet påverkar tandhälsan och människokroppen, men faktum är att även den biologiska mångfalden påverkas negativt.

Det är allmänt känt att kvicksilver är ett mycket farligt ämne med skadliga effekter på människor, djur och ekosystem. FN:s miljöprogram (UNEP) uppskattar de globala kvicksilverutsläppen till 5500–8900 ton årligen. Tre sorters källor till kvicksilverutsläpp kan särskiljas: naturliga källor, antropogena källor och återutsläpp. Tandamalgam är dock den största exponeringskällan hos genomsnittsbefolkningen.

Kvicksilver stör viktiga ekosystemfunktioner, såsom livsmedelsförsörjning, luftfiltrering och vattenrening, med återverkningar på hälsan för miljontals människor, inklusive ursprungssamhällen som spelar en viktig roll för att skydda den globala biologiska mångfalden.

Förutom via tandamalgam är primära vägar för mänsklig exponering av kvicksilver konsumtion av förorenad fisk och skaldjur. Det gäller särskilt arter som tonfisk, svärdfisk och havsaborre som ackumulerar höga nivåer av metylkvicksilver, en ytterst giftig form av kvicksilver. Hos vissa fiskarter, som vanligtvis är överst i näringskedjan, kan metylkvicksilver ansamlas upp till en miljon gånger högre än halterna i det omgivande vattnet.

Höga halter av kvicksilver i viss fisk är, som sagt, ett välkänt miljöproblem. I Sverige varierar kvicksilverhalterna beroende på var fisken är fångad. Det spelar också roll vilken fisk det är samt fiskens ålder. Svensk insjöfisk har generellt högre halter kvicksilver än fisk som fångats i havet och större rovfiskar innehåller ofta mer än mindre rovfiskar och växtätande fiskar.

Studien med den långa titeln "The socio-economic impacts of mercury pollution on fisheries and livelihoods: Exploring how a natural capital approach may support the implementation of the Minamata Convention on Mercury", belyser det akuta behovet av åtgärder, på alla nivåer, att bekämpa utsläpp av kvicksilver i naturen. Inverkan av giftigt kvicksilver når ekosystem långt bortom dess ursprungliga källor, från tropiska skogar som påverkas av både industriell och småskalig guldutvinning till havets djup samt från industriområden som ger påverkan ända upp till norra Arktis.

Med anledning av de skador som kvicksilver orsakar, antog FN år 2013 en konvention för att begränsa användningen av kvicksilver i världen och på så sätt minska utsläppen. Denna internationella överenskommelse kallas Minamata-konventionen. Detta till hedrande av minnet av den mänskliga tragedin i den japanska staden Minamata. På 1950-talet föddes, i denna stad, barn med svåra nervskador efter omfattande kvicksilverförorening av miljön.

År 2017 trädde konventionen i kraft. Då hade den godkänts av fler än 50 av världens länder. Nu fortskrider det omfattande arbetet med att se till att konventionen genomförs samt att världens länder och dess ledare lever upp till sina löften.

Länk till studien

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)