Kraftig käksmärta som strålar ut mot örat och ögat diagnostiseras ofta som trigeminusneuralgi. Trots att sjukdomen anses obotlig blir påfallande många friska efter att infektioner i käkbenet avlägsnats via operation. Tyvärr förstår mycket få tandläkare och så gott som inga läkare dessa problem utan anser smärttillstånden obotliga.   

Ansikts- och käksmärta är ofta myckt plågsamt. Smärtan kan vara molande men ofta kommer den och går på ett icke-förutsägbart sätt. Orsaken kan vara infektioner inuti käkbenets märg som påverkar ansiktsnerven. Om infektionen upptäcks på ett tidigt stadium går det ofta bra att operera bort den.  

Det tandläkaren då gör är att såga ut en liten platta i käkbenet  och när detta lock tas bort ser tandläkaren in i benmärgen. Ofta väller det ut fettlknande substans som mycket noggrant måste tas bort. Skickliga tandläkare skrapar och borrar för att få bort all infekterad vävnad och det kan ta rätt lång tid för patienten i tandläkarstolen. 

De allra flesta smärtfria eller så gott som smärtfria efter en noggrann skrapning. Om infektionen spritt sig kan ibland alla fyra kvadranterna behöva åtgärdas innan smärtan helt försvinner. Om minsta lilla bakterie finns kvar eller ligger gömd i käkbenets håligheter kan en ny infektion starta och efter en tid återkommer då smärtan.  

Svenska käkkirurger inklusive Socialstyrelsen och IVO anser att stora ingrepp i käkbenet är stympande. Därför vågar de få tandläkare som behandlar käkbensinfektioner inte alltid vara tillräckligt radikala när de opererar. Blir en del infekterad vävnad kvar återkommer smärtan efter en tid och tandläkare kanske drar slutsatsen att åtgärden inte hjälpte.

Tandhälsoförbundet har kontakt med patienter som blivit bra, men också med personer som tvingats göra om skrapning i käkbenet efter en tid på grund av att bakterier funnits kvar. De flesta som får en noggrann rensning av käkbenet blir smärtfria under lång tid. 

Läs mer i Tf-bladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (Telefontid under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)