Om tandläkaren exempelvis felaktigt tagit bort flera tänder och gjort proteser som inte passar blir patienten lidande. Sällan ges rättelse och pengarna tillbaka. Än mer sällsynt är det med skadestånd. I dag hänvisas patienter till tandläkarens försäkringsbolag eller till LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) om det är folktandvården, men i båda fallen är det svårt och mödosamt att få skadestånd eller ens ersättning för den felaktiga tandvården. 

Konsumentskydd saknas helt i tandvården, trots att den enskilda betalar merparten själv. De försäkringar tandläkarna har för att ersätta spruckna kronor skiljer sig från tandläkare till tandläkare och som tandvårdskonsument är det svårt att få rätt.

Tandvården är på många sätt rena vilda västern. Det handlar inte bara om regelrätt fusk utan också om felgjorda arbeten som patienten bekostat. Trots uppenbara brister ges sällan pengar tillbaka och det är mycket svårt att få skadestånd via tandläkarens försäkringsbolag eller folktandvårdens Löf (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).

Att anmäla en tandläkare är alrig tillräckligt för att få pengar tillbaka eller skadestånd. IVO kan pricka en tandläkare eller i några få fall se till att tandläkaren mister sin legitimation. Patienten står utan skydd och hjälp i en rättslig process.

Tandvårdsskadeförbundet får samtal från medlemmar som fått proteser som inte passar, en krona eller kompositfyllning som ramlat av efter kort tid, broar som känns både för höga och förstora och i några fall har de fått någon helt annan persons helprotes. Fel som en ansvarskännande tandläkare borde åtgärda, men där tandläkaren både vägrar göra om jobbet och inte heller vill betala tillbaka pengarna. 

En del patienter tappar förtroendet för tandläkaren och söker en annan. I bästa fall skickar nya tandläkaren räkning till gamla tandläkaren för omgörning, men i de allra flesta fall får patienten betala för jobbet en gång till. Trots att man kan begära ersättning från tandläkarens försäkringsbolag eller Löf är det få som gör det. 

Ingen instans finns som kan hjälpa tandvårdspatienter som blivit felbehandlade. Går man hos tandläkare som tillhör regionen kan dock patientnämnen hjälpa till, men det ger sällan någon effekt. Ofta skickar patientnämnden endast uppgifter om klagomålet till tandläkaren och sedan händer ingenting. 

Patienter i tandvården borde få både skadestånd och ersättning för kostnader i samband med den utförda behandlingen, men så är det inte. Det går aldrig att återfå en felaktigt utdragen tand och detsamma gäller andra skador på tänderna exempelvis om borren slinter och skadar tanden bredvid. Tanden är skadad resten av livet och kan leda till många olika problem. 

Ett riktigt konsumentskydd behövs i tandvården. IVO har tillsyn över tandläkare och kan pricka hen och försäkringskassan kan begära att tandläkaren skickar tillbaka felaktigt utbetalad pengar.

Men patienten bryr sig myndigheterna inte om inte ens om uppenbara fel uppdagas. Återbetalningskrav till patienten ställer inte myndigheterna, trots att de borde det.

Till artikel om att IVO stängt klinik på grund av felaktig utdragning av tänder
Till artikel om klagomål om protes

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online
Betala nu så blir du medlem hela 2021 eller ge bort ett medlemskap i julklapp.

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)