Infektioner i käkbenet uppstår ofta via infektioner i tandrötterna och särskilt kommer bakterier och andra mikroorganismer från rotfyllda tänder. Rotfyllda tänder blir aldrig helt bakteriefria även om tandläkaren är alldeles så duktig. Att diagnostisera och skrapa bort infekterat käkben görs sällan i Sverige trots att internationell konsensus finns för hur käkbensinfektioner ska hanteras. Men det är helt klart svårt att diagnostisera sjukdomar inuti käkbenet utan att gå in och titta. 

Patientens historia och klinisk bedömning av patienten är det som bör användas för att upptäcka käkbenssjukdom, skriver forskarna i en omfattande rapport där de också gemensamt fattat beslut om hur man ska diagnostisera och behandla käkbenssjukdom. 

De skriver att det går att se onormalt ben vid vanlig röntgen samt vid panoramaröntgen. De anser det också bra med CBCT-röntgen. Det talas också om MRI och PET om man behöver ännu säkrare bedömningar.

Exponerat och nekrotiskt ben kan vara symtomfria under långa perioder, men kan orsaka symtom om vävnaderna runt omkring blir inflammerade. Och det skulle i så fall vara så att en eventuell rotfyllning kan trigga igång en sedan tidigare pågående process.

Vanliga symtom anses vara värk, att tänderna flyttar sig, svullnad i tandköttet, rodnad i området, sårbildning, ökad känslighet i slemhinnan och ansiktsnerven. Även domningar kan inträffa. Fistlar kan uppstå vid dessa infektioner och även bihålebesvär kan uppträda.

Forskarna slår också fast att symtomen ofta uppstår innan det är möjligt att kliniskt detektera osteonekrotiskt ben. Det innebär förstås stora svårigheter vid diagnostik.

Vid opereration förbättras resultatet av långvarig förskrivning av antibiotika, användning av laser respektive PRF-terapi. Även hyperbar syrebehandling kan förbättra resultatet. Det framgår också att det är nödvändigt att ta bort all död och infekterad vävnad inuti käkbenet för att få bra resultat. Svenska tandläkare tycks vara alltför försiktiga och då kan besvären återkomma rät snabbt. 

Till forskningsrapporten Diagnosis and Management of Osteonecrosis of the jaw: A Systematic Review and International Consensus.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)