En intressant blog finns på www.dental24.se. Den tar upp de kommersiella krafter som i dag finns för att ha tandställning och helst osynliga sådana av plast. Är det verkligen nödvändigt att så många har tandställning? Behöver alla vara lika? Många frågor finns om vem som ska bestämma vilken tandvård just jag ska ha.

Marknaden för dentalprodukter växer med 4-5 procent varje år. Motorn i tillväxten har länge varit implantaten, men den marknaden har bromsat in till runt 6 procent om året.  Snabb tillväxt sker fortsatt gällande osynliga tandställningar, Clear Aligners.

Enligt bloggaren Björn Adielsson marknadsförs bettskenorna till den vuxna allmänheten, men har nu börjat riktas mot tonåringar. Marknadsledande Invisalign gjorde förra året en vinst på 4 miljarder kronor och 1,5 miljoner personer behandlades med denna tandställning, vilket är en ökning med 20 procent sedan förra året. 

Skönhetsidealet är förstås en viktig drivande kraft, men det handlar också om att olika metoder marknadsförs gentemot patienterna som efterfrågar dessa produkter. Det är alltså från företagens sida en mycket målmedveten försäljningsstrategi och  man siktar nu in sig på tonåringar.

Det finns anledning att fråga sig om vem som ska bestämma vilken tandvård jag ska få. Är det tandläkaren eller jag som konsument? Frågan är svår att besvara och inte helt självklar. 

Tandläkaren har vissa kunskaper som kan vägleda patientens beslut. Patienten känner dock sin kropp betydligt bättre än andra. Frågan är vilken ställning tandläkaren tar då hen och patienten har helt olika önskemål?

Detta dilemma behöver diskuteras. Tandhälsoförbundet (Tf) har medlemmar som blivit friska då tandläkaren tagit bort en rotfylld tand eller då amalgamfyllningar bytts ut. Ordinarie tandläkare har så gott som aldrig lyssnat på patienten. Detta visar att professionen inte alltid har rätt och därför behövs en mer ödmjuk attityd och att vårdgivaren tror på patienten.

Till bloggen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu