Den som är missnöjd med tandvården ska först klaga hos vårdgivaren och därefter kontakta patientnämnden i regionen eller om det är en privat tandläkare klaga till privattandläkarnas förtroendenämnd. Därefter kan man klaga till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). De flesta klagar inte utan byter bara tandläkare. De som klagar får sällan rätt ens hos IVO.

De allra flesta klagar inte på tandvården. De som är missnöjda byter bara tandläkare. Klagomålssystemet är ofta förnedrande och krångligt. Några få personer driver ändå klagomålen på sina tandläkare vidare. Under 2022 tog IVO emot 271 klagomål som rörde tandvården. Men IVO utredde endast 74 klagomål och av dessa avslutades. 46 med kritikbeslut. Man kan förstå att det är rätt meningslöst att anmäla problem med tandläkaren. 

Dock är det angeläget att patienter anmäler problem med tandläkare och särskilt gäller det folk som är känsliga för dentala material, har haft rotfyllningar som ställt till problem, fått proteser som inte riktigt passar med mera, Om man inte anmäler problem så finns inte denna kategori i myndigheternas register. Därför är det bra om alla som har problem anmäler det i första hand till tandvårdskliniken, i andra hand till patientnämnden eller till privattandläkarnas förtroendenämnd och därefter till IVO.

Även om den egna anmälan inte leder någon vart är det viktigt för framtida patienter att anmälan görs. Detta är ett sätt att visa att  våra diagnoser och besvär finns.

Rättsosäkerheten för en patient i tandvården är stor. Garantier för kronor, broar och implantat finns, men de fullföljs inte alltid eftersom patienten inte vet om garantierna. Se mer Tf:s utredning av denna fråga.

Om en patient anser att tandläkaren skadat en tand kan patienten (inte tandläkaren) kontakta tandläkarens försäkringsbolag. Ofta står tandläkarens ord mot patientens och sällan ges ersättning. Vi misstänker också att tandläkare ändrar i journalen vid en sådan anmälan. 

Anmäl alltså problem med tandläkaren för att hindra att andra råkar ut för liknande problem. Ju fler som anmäler desto bättre då detta är ett sätt att göra våra frågor synliga. Amalgamsanering är möjlig på samma villkor som den medicinska vården, men regionerna kräver läkarintyg på att man är allergisk mot någon metall i amalgamet. Detta är en regional politisk fråga.

Se mer i IVO:s rapport

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)