Ny forskning visar att implantat av Zirkonia (keramiska implantat) är likvärdiga med titanimplantat. Detta enligt bland annat en långtidsstudie som nyligen publicerats. Av forskningsrapporten framgår också att Zirkonia läker in fint och sällan drabbas av periimplantit (bakterier runt implantatet). Det blir allt tydligare att Zirkonia är det bästa valet om man vill ha tandimplantat. 

Den nya studien följde upp 39 patienter och 67 implantat. En del av dem sattes in direkt medan andra väntade tre månader innan de sattes in. Förvånande nog var lyckandefrekvensen 100 procent av de implantat som sattes in omedelbart efter borttagning av en tand och de blev estetiskt bättre. Forskarna själva menar att det kan bero på att de patienter som omedelbart fick ett implantat var noga utvalda och därför var fria från tandköttsinflammationer och andra munhälsoproblem samt var beredda att under den första tiden leva med vissa restriktioner gällande matvanorna. 

Lyckandefrekvensen för implantat som sattes in vid ett senare tillfälle än då tanden extraherades var också hög och i paritet med lyckandefrekvensen för titanimplantat. I studien mättes också fickdjup med mera runt implantaten efter åtta år. På Zirkoniaimplantaten återfanns ingen periimplantit.

Den som haft besvär av rotfyllda tänder bör vänta att sätta in implantat tills benet läkt och hälsan återställts. Anledningen är att infektioner/inflammationer kan finnas kvar i tandbenet om tandläkaren inte skrapat ordentligt rent och det är bättre att åtgärda det innan implantat sätts in. Det är alltså bra att känna att hälsan återhämtat sig innan operationen görs. 

Det finns flera andra studier som jämfört hållfasthet och biologiska data mellan Zirkonia- och titanimplantat. Vi kan konstatera att Zirkoniaimplantat har många fördelar jämfört med sådana av titan och att båda materialen är hållfasta. Fördelen med Zirkonia är att dessa implantat läker in fint, har minskad risk för periimplantit och de leder varken värme, kyla eller ström och ser snygga ut.

Tandhälsoförbundet har länge förordat Zirkonia i implantat, kronor och broar främst av skälet ätt det är en keram och därför inte läcker metaller eller har metalliska egenskaper. Visserligen är zirkonium en metall, men då metalloxiden zirkoniumdioxid upphettas kraftigt bildas en keram med helt andra egenskaper än den ursprungliga metallen. Man kan jämföra med aluminiumoxider som upphettas och bildar glas.

Nu kommer alltmer forskning som fortsätter visa att Zirkonia är hållfast och i allra högsta grad biokompatibelt med låg risk för allergier, påverkan på immunsystemet och liten risk för periimplantit. Samtidigt som forskningen om titanimplantat visar på läckage av metalljoner och nanopartiklar till omgivningen liksom att titanjonerna triggar immunförsvaret. Det senare kan vara orsak till uppkomst av periimplantit.  

Det är klokt att välja Zirkonia om man ska ha tandimplantat. Tillräckligt med forskning finns för att rekommendera det. Dock krävs en något annorlunda teknik vid insättning av Zirkonia än för titanimplantat. Därför behöver tandläkaren ha en särskild utbildning för det. 

Till åttaårsuppföljningen av Zirkoniaimplantat
Till studie som jämförde Zirkoniaimplantat med sådana av titan 5 årsuppföljning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)