Tandläkarna utsätts för många kemikalier från tandlagningsmaterial med mera. Därtill kommer händer ofta i kontakt med vatten, vilket också ökar risken för eksem och annan känslighet. Men vilka kemikalier handlar det om och kan de också påverka patienterna?

Handtvätt och bruk av handskar under lång tid ökar risken för irritation och kontakteksem, skriver Ulf Örtengren som är forskare vid Göteborgs universitet. 

Reaktioner mot dentala material förekommer och då handlar det mestadels om metylakrylater i bondning, kompositer och kompositcement. Metakrylater reagerar även en del patienter mot. De flesta kompositer och andra plastmaterial ljushärdas med lampa, men det finns också de som är kemiskt härdande. 

Dessa material består av två komponenter som blandas och varje komponent i sig är oftast mycket allergen och man ska absolut inte få materialet på fingrarna. När materialet härdat är det inte längre skadligt på samma sätt.

Enstaka monomerer, det vill säga de ursprungliga komponenterna, kan finnas kvar men i mycket liten halt (ca 3 %). Hur mycket som finns kvar beror på tandläkarens skicklighet att härda materialet och lampans beskaffenhet. 

Tandläkarna använder också material som innehåller egenol (nejlikolja) och kolofonium. Dessa material reagerar en del emot och det gäller både tandvårdspersonal och patienter. Båda materialen är ersättningsbara. Eugenol finns i en del temporära material, men också i rotfyllningar med N2. Kolofonium finns i en del fluorlacker som lim och var tidigare vanligt i avtrycksmaterial.

Latex i handslar och nickel som förorening i andra metaller kan också ställa till besvär. Koboltkrom-material kan innehålla nickel som förorening. Att slipa metaller orsakar slipdamm som kan vara skadligt både för tandvårdspersonalen och för patienten. Kraftiga utsug behövs därför vid all bearbetning av material.

Flera av de nämnda materialen kan ersättas och bör därför inte användas i tandvården.

Till artikeln på Dental24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)